Portefeuilleverdeling

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Grote vraagtekens bij portefeuilleverdeling nieuwe coalitie !

Dit is het zesde en laatste artikel van fractie Kras over het coalitieakkoord, dat in januari 2008, gesloten is door VD’80, CDA en VVD. In ons artikel gepubliceerd in dit blad op 24-01-08, hebben we u gewezen op de vele levensgrote tegenstellingen die er zijn tussen de nu gevormde combinatie. In de artikelen die we de afgelopen weken gepubliceerd hebben, heeft u samen met ons kennis kunnen nemen van de soms bizarre prioriteiten en compromissen die de drie hebben gesloten. Interessant is natuurlijk wat er nu daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden uit dit akkoord.

  • Krijgen we een nieuwe discussie over al dan niet een nieuw stadskantoor á € 25 miljoen?
  • Wordt er een speciale inkoopambtenaar aangesteld, die alleen de VVD wil?
  • Wat gebeurt er met de dijk vanaf Henk Kras tot aan de Pieterman?
  • Blijft een belastingverhoging de komende jaren écht achterwege?
  • Komt er een heus jongeren-/jeugdbeleid van de grond?
  • Gaat de nieuwe coalitie de senioren serieus nemen?
  • Wordt het alcoholmisbruik en de drugshandel aangepakt?
  • Wordt er parkeerbeleid ontwikkeld?
  • Gaan de coalitiepartijen hun plannen en wensen in wat duidelijkere taal kenbaar maken aan de bevolking?
  • Zal er genoeg betaalbaar gebouwd gaan worden?

Bovenstaande zaken evenals vele anderen, spelen de komende periode in deze gemeente.

Fractie Kras zal waar mogelijk een bijdrage leveren aan het fatsoenlijk besturen van deze gemeente en u als inwoner van alles wat speelt op de hoogte houden.

Portefeuilleverdeling

Een nieuw college met andere mensen betekent ook een herschikking van de portefeuilles. Iedere wethouder heeft zijn eigen werkgebied. Wethouder Kes blijft alles doen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en zaken die daar aan gerelateerd zijn. Wethouder Runderkamp houdt dezelfde taken als in het vorige college (o.a Openbare werken & Economische zaken), maar krijgt daar het “hoofdpijn”dossier Verkeer en Vervoer bij. Op dit gebied moet er nog ontzettend veel gebeuren. Dit zat bij de voormalig wethouder Bond van Recht door Zee. Wethouder Kroon-Sombroek neemt de taken over van Dorus Luyckx (Sociale zaken en wat daarmee samenhangt). Deze portefeuille wordt nog aangevuld met onderwijs, ook een taak van voormalig wethouder Bond. Voor wethouder Karregat van de VVD blijft dan slechts Financiën over naast nog wat kleinigheden. Juist de financiën staan volledig op de rit op het moment in onze gemeente. Dit vraagt nog maar nauwelijks aandacht van een bewindsman. Wij zijn zeer nieuwsgierig of deze wethouder er in zal slagen zijn tijd nuttig en dus in het belang van de gemeenschap te besteden. Wij vinden het in ieder geval een ongelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Facebook
Twitter
LinkedIn