Prefab woningen op het Tase-terrein?

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Prefab woningen op het Tase-terrein

Gezien de raadsvergaderingen zou je bijna verwachten dat het college alle pijlen richten op de Lange Weeren. Bij de raadsvergaderingen van 23 maart kreeg de gemeenteraad een kijkje in de keuken. Op bouwgebied gebeurt er heel wat. Naast de Lange Weeren is het grote nieuws dat er ontwikkelingen zijn op het Tase-terrein. Men is bezig met onderzoek of het mogelijk is om prefab woningen te plaatsen voor 10 tot 20 jaar. Het voordeel hiervan is dat het Tase-terrein snel kan worden gerealiseerd, in afwachting van definitieve plannen voor het stadion en RKAV-velden. Binnenkort wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het voorstel van het college, waarna wij een oordeel kunnen vellen over deze nieuwe ontwikkeling.

Van Baar
De raadsvergadering begon met inspraak van de heren Besseling, Koning, Nolte en Schokker.
De eerste drie insprekers kwamen met een indrukwekkend verhaal over de misstanden die gepleegd zijn door burgemeester van Baar. De insprekers stelden voor om een thema-avond te organiseren, zodat in een open setting dit gevoelige onderwerp besproken kan worden. Lijst KRAS is hier groot voorstander van, zodat de onnodige spanning van dit dossier gehaald kan worden.
De heer Schokker sprak namens de ondernemers uit de Van Baarstraat. Bij een eventuele naamswijziging moet ook aan hen worden gedacht, want ondernemers moeten dan kosten maken.
Het is gebruikelijk dat de gemeente met een vergoeding komt voor de onkosten mocht een straatnaamwijziging plaatsvinden.
Vooralsnog is dit niet aan de orde.

Informatievoorziening
In het verlengde van Van Baar en de ontwikkeling bij de Deimpt spreekt Lijst KRAS haar zorgen uit. De informatievoorziening vanuit de gemeente en college laat te wensen over. Met een goede informatievoorziening had misschien de hectiek omtrent de Deimpt van afgelopen week kunnen worden voorkomen. Het is volkomen logisch dat de bewoners vanwege de gang van zaken omtrent de informatievoorziening boos zijn. Burgemeester Sievers doet vervolgens een duit in het zakje door aan te geven tijdens de raadsvergadering dat op een enkeling na iedereen kan leven met de beslissing. Dit is wel een heel voorbarige conclusie. Het verontrustende is dat dit geen incident is. Ook de raad wordt niet goed geïnformeerd over bepaalde zaken. Als laatste voorbeeld is de raadsinformatiebrief aangaande de insprekers Besseling en Koning, waarbij de heer Besseling er flink van langs kreeg. De conclusies die het college heeft getrokken uit het vooronderzoek zijn onterecht en niet juist. Zeker als je weet dat de onderzoeker, Savenije, zelf heeft aangegeven dat het vooronderzoek NIET volledig is. Hierdoor heeft het college een beeld geschetst, waardoor raadsleden anders naar het verhaal van de insprekers kunnen luisteren. Een ongewenste situatie waar zeker nog over gesproken moet worden!

Waterrijk
Voor het plangebied Waterrijk had Lijst KRAS een motie voorbereid. De motie wilde er voor zorgen dat de verkeersproblematiek, wat nu al speelt, voor de bouw van Waterrijk wordt opgelost.
In het gedeelte van Oosthuizen waar een nieuwe woonwijk zal herrijzen is maar één echte ontsluitingsweg. Volgens de berekeningen zouden de wegen voldoende moeten zijn voor het toenemende verkeer. Echter komen deze berekeningen uit op een kleine 7% onder de maximale gewenste druk. Je zou denken dat het college aan de slag gaat om de verkeerssituatie te verbeteren. Die indruk, ondanks wat toezeggingen, krijgen wij niet. Tot onze spijt is onze motie om het grootste knelpunt aan te pakken niet aangenomen. Nu is het aan ons om de situatie in de gaten te houden en de wethouder aan te sporen om de verkeerssituatie zo snel mogelijk op te lossen!

Facebook
Twitter
LinkedIn