Project Winkelhart Volendam visie of waanzin (2)

rolluik
klik om te vergroten

Het Rolluik Project !

Het zal U zeker niet ontgaan zijn dat het college weer een groots project op stapel heeft staan dat qua omvang en mogelijke impact het HHNK  debacle zal kunnen doen verbleken.

Waarschijnlijk in juni zal de bevolking door het college worden “geraadpleegd” en geïnformeerd over de ontwikkeling van het Dorpshart Zeestraat en omgeving. Er is al het nodige over gezegd maar voor ons is het nog steeds niet duidelijk waarom dit er moet komen en misschien geldt dat ook voor U.

Wij zetten daarom wat zaken op een rijtje.

De Ondernemers oude kom en dijk die wij hebben gesproken hebben vrijwel geen interesse zelf winkelruimte te betrekken in het nieuw te ontwikkelen shoppingcenter, er staan nu al tal van winkels leeg. Het college heeft zichzelf ten doel gesteld om de nodige “trekkers” te benaderen, lees groot winkelbedrijven, teneinde de extra winkelruimte (zo’n 3800 m2 extra) te vullen en aantrekkelijk te maken. De totale kosten van dit project zijn nog niet bekend, wel is de omvang van de investering voor de parkeer faciliteiten alleen al geschat op zo’n  13 miljoen Euro.

Mogelijk positieve effecten:

 • Meer verkoopruimte.
 • Mogelijk meer keuze voor de koper, op korte termijn.
 • Grotere  winkelketens vertegenwoordigd.
 • Mogelijk meer regionale kopers naar Volendam, hoewel de regio op dit vlak al voldoende te bieden heeft. (Purmerend, Hoorn, Amsterdam Noord)

Negatieve effecten:

 • Te veel verkoopruimte , overal staan winkel(s)centra deels leeg en worden dergelijke projecten afgeblazen. (Eggert Purmerend,  Boven het IJ, Alkmaar Noorder Arcade)
 • De onmiskenbare groei van het kopen via internet zal er mede toe leiden dat lokale bestedingen verder zullen afnemen, en tot minder behoefte aan winkelruimte leiden .
 • Vele miljoenen kostende investeringen zijn  nodig,  terwijl noodzakelijke bezuinigingen op de agenda staan.
 • De voor het slagen van het project noodzakelijke Grootwinkelbedrijven staan niet in de rij.
 • Pittoresk deel van het dorpshart wordt, in strijd met de monumenten politiek, vervangen door
 •  “semi-hoogbouw” en bewoners worden min of meer gedwongen te verhuizen.
  • De te creëren parkeergarage leidt tot verkeersstromen van duizenden auto’s op het drukste punt van Volendam en zorgt voor grote overlast.
  • De Grootwinkelbedrijven zullen de lokale kleinschalige middenstand  de kop kosten.

Wat betekent dit voor Volendam?

De “gezellige” diversiteit van winkels zal verdwijnen en een winkelbeeld gelijk aan dat in iedere  grotere gemeente zal het gevolg zijn. Daardoor is het voor de toerist minder aantrekkelijk en zal op termijn de keuze voor de consument beperkter worden. Het is onvermijdelijk dat de Zeestraat in het weekeinde en s ’avonds tot een sinistere rolluik gaanderij zal vervallen, hetgeen zelfs in de echt grote steden het geval is.

Gevolgen van het aantrekken van grootwinkelbedrijven:

 • Het management wordt vrijwel nooit lokaal ingevuld, maar wordt “ingevlogen”.
 • Inrichting en onderhoud van winkels gebeurt door “eigen” vaste bedrijven van buiten onze gemeente.
 • Bedrijfsmiddelen (auto’s etc.) worden centraal ingekocht;  en dus niet in Edam-Volendam.
 • Onderhoud van bedrijfsmiddelen wordt centraal verworven;  geen werk voor onze lokale bedrijven.
 • Boekhouding etc. wordt op het hoofdkantoor geregeld; en niet bij de plaatselijke administratie kantoren.
 • Geldstromen vloeien dus de gemeente uit en leiden niet tot toename van de lokale welvaart of welzijn, integendeel.

De lokale kleine winkelbedrijven leveren die bijdragen wel maar daarvan zullen er op termijn jammer genoeg minder zijn als deze plannen worden doorgedrukt.

Gemeente als “Project” Ontwikkelaar

Er dus veel aangelegen om in ieder geval de negatieve factoren, die binnen de invloedsfeer van de gemeente liggen, niet met  “verkeerd” beleid te stimuleren. Het is bovendien niet aan de gemeente om als “commercieel” projectontwikkelaar op te treden met de financiële risico’s van dien, die de burger uiteindelijk voor de kiezen krijgt.

En of de behoefte bestaat voor zogenaamde ‘Grands projets’,  zoals ter nagedachtenis van zichzelf door de Franse presidenten zijn gerealiseerd, durft LijstKras te betwijfelen. Wij hebben geen noodzaak aan een Centre Pompidou  of aan het niet zo geslaagde ondergrondse winkelcentrum Forum des Halles in Parijs door Jacques Chirac.

Indien de behoefte aan een dergelijk megalomaan project had bestaan dan is het een economische wetmatigheid  dat de “Markt”  hiervoor al had zorggedragen.

Lijst Kras denkt dat er nu geen behoefte is aan extra winkelruimte  en dat zeker in het huidige economische klimaat de gemeente dit soort risicovolle investeringen achterwege moet laten.  Wij willen lokaal werk behouden,  een gezonde middenstand en ondersteunende bedrijven.  Zeker geen lasten verzwaringen, de HHNK molensteen is meer dan genoeg.

Wat U ervan denkt kunt U kenbaar maken op de voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, pak die kans!!!

LIJSTKRAS.NL

Namens LijstKras,

Wim Rijkenberg

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn