PvdA: Bewoners moeten zelf parkeerproblemen oplossen!

betpark
klik om te vergroten

Betaald parkeren onontkoombaar

Twee weken geleden stonden erin de raad van Edam-Volendam enkele belangrijke punten op de agenda. Zowel het vaststellen van het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoersplan),de evaluatie verkeersplan toeristisch centrum Volendam en de renovatie Edams museum stonden op het programma. Het werd weer een bewogen avond. De evaluatie toeristisch centrum is uitgesteld tot volgende maand. Het college kwam pas met antwoorden op de vele (bijtijds gestelde) vragen een paar uur vóór de raadsvergadering. Op de renovatie van het Edams museum komen we later terug.

Het GVVP

In  het GVVP zijn alle problemen op het gebied van verkeer en parkeren in de gemeente in kaart gebracht. Dit zijn er heel veel. Het plan werd voor de tweede keer aangeboden aan de Raad omdat het de eerste keer zeer veel onduidelijkheden bevatte, zowel qua prioritering van de oplossingen, de oplossingen zelf, de subsidies en verdere financiering. De parkeerproblematiek en het verkeer in de Oude Kom, het hele dijkgebied en de blauwe zones horen hierbij. Het plan zag er een stuk beter uit dan de vorige keer. Duidelijke uitvoeringsvoorstellen, met datum en financiering (waaronder veel subsidies) maakte dat Lijst Kras een stuk positiever was dan de vorige keer. Echter net zoals alle voorstellen die avond, moesten de lasten van dit plan gedekt worden uit de post onvoorzien. Lijst Kras heeft daar op 20 maart een artikel over gepubliceerd waarbij we het college (Volendam 80, PvdA en CDA) potverteren en slecht financieel beleid verweten door alle investeringen via de post onvoorzien te bekostigen. Geen enkele onderneming in Nederland komt daar mee weg.

Dat artikel is goed gelezen door de meeste partijen! We waren stomverbaasd. Lijst Kras werd volop gesteund. Achtereenvolgens spraken CDA, Volendam 80 en zelfs de PvdA (het GVVP zit in de portefeuille van de PvdA) hun zorg uit vanwege de financiering uit onvoorzien. Het stuk moest onder protest van wethouder Luyckx terug genomen worden. Volgende maand gaan we verder maar dan hopelijk met een deugdelijk financieringsplan.

Veroorzakers moeten parkeerproblemen zelf oplossen

Verwoede discussies had Lijst Kras met fractievoorzitter Rijpstra van de PvdA. Die betoogde dat de gemeenteraad zich niet druk moest maken over de parkeerproblematiek, zeker niet in buurten waar mensen hun garage hebben omgebouwd tot schuur en op plaatsen waar ze niet op eigen erf parkeren. Eigen schuld. Veel van die mensen hebben nog kinderen genomen ook en die kregen toestemming van hun ouders om een auto te kopen. Met het werkbusje van Pa erbij kom je dan zo op drie of vier auto’s. Ze zoeken het maar uit betoogde Rijpstra vol vuur. De gemeente moet zijn handen daar vanaf houden. Woordvoerder van Lijst Kras Loek Kras, probeerde duidelijk te maken dat het juist een belangrijke taak is van de politiek om deze historisch gegroeide situatie op te lossen. De gemeente heeft hier in het verleden nauwelijks aandacht aan besteed en moet dit nu op een voor iedereen aanvaardbare manier oplossen. Dit kon geen enkele genade vinden in de ogen van de PvdA.      

Betaald parkeren         

Betaald parkeren is een item dat tegenwoordig regelmatig gespreksonderwerp is in de Raad. Niemand wilde ervan weten, maar in deze crisistijd, waarbij iedereen nieuwe geldbronnen probeert aan te boren, komt betaald parkeren nadrukkelijk in beeld. Lijst Kras vindt het prima dat toeristen een redelijk bedrag gaan betalen voor parkeren. Het kost namelijk veel geld om goede parkeervoorzieningen te realiseren. Overal in Nederland moet je daarvoor betalen. Zeer belangrijk is echter dat betaald parkeren zorgvuldig wordt ingevoerd, waarbij toeristen niet kunnen uitwijken naar woonwijken. Verder staat bij Lijst Kras voorop dat het geen extra belasting wordt voor de inwoners. Die moeten ten alle tijden vrij kunnen parkeren voor hun woning. Er moeten overigens wel op een creatieve manier extra parkeergelegenheid gevonden worden voor de woonwijken. Het aantal auto’s overstijgt verre het aantal reguliere parkeerplaatsen, met overvolle wijken tot gevolg.

Email:  fractie@lijstkras.nl   website: www.lijstkras.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn