Raadsvergadering 14 september

378822165_696375345848280_7512664922358016434_n
klik om te vergroten

Donderdag 14 september stond de eerste raadsvergadering op de agenda na het zomerreces. Wij willen daarvan de volgende onderwerpen uitlichten.

Startnotitie transformatie bedrijventerrein Julianaweg

Het vaststellen van de startnotitie transformatie bedrijventerrein Julianaweg was wat ons betreft het belangrijkste onderwerp van de avond. Uiteindelijk hebben wij moeten constateren dat de startnotitie kwalitatief een ondermaats document is. Er wordt volgens ons te veel gesproken in algemeenheden. Lijst Kras had liever gezien dat men aan de voorkant onderzoekt hoeveel ondernemers bereidt zijn om te verhuizen naar het nog te ontwikkelen industriegebied in de Purmer. Hiermee wordt inzichtelijker of (en waar) woningbouw i.v.m. milieu restricties mogelijk is, voorkom je dat je achteraf moet constateren dat je onnodig geld hebt uitgegeven aan allerlei dure onderzoeken én je te maken gaat krijgen met industrieterrein wat op een gatenkaas lijkt. Iets wat partijen als BVNL en Volendam80 over het hoofd hebben gezien en vooral BVNL liever blind vaart op het oordeel van een wethouder.

Het voorstel van CDA, die ook kritisch was, om deze startnotitie niét vast te stellen maar ‘ter kennisname’ aan te nemen kon op de steun van een ruime meerderheid, en ook die van Lijst KRAS rekenen. Zo houden we, als raad, een vinger aan de pols.

Zienswijze De Lange Weeren

Lijst KRAS heeft altijd aangegeven te gaan voor één integraal plan voor het hele gebied. Gezien het plan in de lijn der verwachtingen en wensen van Lijst KRAS ligt, konden we het daarom kort en bondig houden. De wethouder kon het niet laten om toch een politiek statement te maken richting ons, waarbij ze even vergat dat het juist de huidige coalitiepartners van Volendam80, te weten het CDA en Zeevangs Belang waren die het dossier in de vorige coalitie nodeloos hebben vertraagd door hun voorkeur uit te spreken voor het plan Scholtens. Het nieuwe plan, met een positieve zienswijze van de gemeenteraad en positief oordeel van de ARO, zal nu ingediend worden bij de provincie en is het wachten op haar oordeel. Lijst KRAS is positief!

Afgewezen motie (vergunning-procedure)

Lijst KRAS heeft samen met de VVD een motie ingediend om als gemeente positiever om te gaan met vergunningsaanvragen. Het beoordelen van vergunningen moet wat ons betreft beoordeeld worden in de trend van “ja mits…” in plaats van “nee, maar…”. Iedereen heeft de discussies omtrent het vergunningenbeleid rondom de kermis, de terrasvergunning voor Thomas Café en de juridische strijd tussen de gemeente en snackbar Het Edammertje mee kunnen lezen in de media. Lijst KRAS vindt dat de gemeente en college té veel binnen de kaders denken voor het toekennen van vergunningen. Wij zien liever dat men meer in de geest van het vergunningenbeleid denkt, waardoor ruimte ontstaat om constructief met de ondernemer mee te denken. Hierdoor kan je als gemeente veel discussie en juridische procedures (wat weer veel geld kost voor de gemeente) voorkomen.

De motie kreeg naast mede-indiener VVD alleen steun van FVD, want veel partijen zijn blijkbaar tevreden hoe de huidige werkwijze verloopt.  Daarnaast wordt de werkwijze geïmplementeerd met het ingaan van de Omgevingswet en zijn er beweringen dat er al op deze wijze gewerkt wordt. Dit ontkent Lijst KRAS niet, maar wij zien wel op veel fronten het toch mis gaan, waardoor we ons genoodzaakt voelden om deze motie in te dienen.

Afscheid Nico van Straalen (GroenLinks)

En dan was er nog het afscheid van raadslid Nico van Straalen van GroenLinks. Een bijzonder raadslid heeft besloten om te stoppen met het raadswerk om meer tijd vrij te maken voor andere werkzaamheden, zoals de ontwikkelingen van Glasaal B.V. Lijst KRAS kan alleen maar zeggen dat een raadslid als Nico van Straalen gemist gaat worden in de raad vanwege zijn kennis, kunde en vooral zijn vriendelijke karakter. Ook via deze weg wil Lijst KRAS Nico bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente en wensen hem veel succes met al zijn andere bezigheden!

Fractie Lijst KRAS

Facebook
Twitter
LinkedIn