Raadsvergadering 23 februari 2023

Banner_raadzaal_rechtenvrij-640x429
klik om te vergroten

Het was een interessante raadsvergadering waarbij een aantal onderwerpen de revue passeerde die nu en in de toekomst onze aandacht nodig zullen hebben.

Opiniërend naar de raadsvergadering van maart werd de doelgroepenverordening voor huisvesting besproken. Hierin zullen een aantal stelregels worden vastgesteld waarbij de woningzoekenden in onze gemeente geholpen zullen worden. Iets wat Lijst KRAS van harte toejuicht. Het had van ons allemaal wat strenger gemogen, maar wettelijk gezien zijn er een aantal zaken vastgelegd waardoor dit niet mogelijk is. Hopelijk komt het wetsvoorstel “Bouw voor lokaal” er snel doorheen zodat meer mensen uit de eigen gemeente voorrang krijgen op een woning. Dit is nu nog 25% en met het nieuwe wetsvoorstel zal dit 50% worden. Al met al ziet de verordening er goed uit, waar hier en daar het een en ander aangescherpt kan worden. Er wacht dus nog een interessant debat in maart.

Tevens werd het rapport van de Rekenkamer inzake afvalstoffenbeleid besproken. Al jarenlang is dit een dossier waarbij menig raadslid hoofdpijn van heeft gekregen. De conclusies uit het rapport zijn dan ook duidelijk. Er is voor ons allemaal werk aan de winkel. Niet, omdat we het zo leuk vinden, maar omdat het moet. De gemeente Edam-Volendam is koploper als het gaat om de inzameling van o.a. restafval en grofvuil. De afrekening van deze kilo’s vuil is niet kostendekkend. Om de rekening naar de burger niet verder te verhogen zullen we dus met z’n allen aan de bak moeten. De inwoners zullen zich beter aan afvalscheiding moeten houden, waardoor hopelijk het aantal kilo’s restafval af zal nemen. Zoals Volendam80 goed heeft verwoord kan het vocht van een sinaasappel voor extra kilo’s restafval zorgen in één vuilniszak.
Het is geen fraaie boodschap, maar als we ons willen inzetten voor een betaalbaar afvalstoffenbeleid dan moeten we ergens beginnen. Anders zit er voor de gemeente, maar één optie op en dat is de rekening flink te verhogen. Iets waar we allemaal niet op zitten te wachten. Adequate oplossingen waren er nog niet die avond, buiten de aanbevelingen meenemen die in het rapport stonden vermeld. Dus we kunnen er vanuit gaan dat hier het laatste woord niet over is gesproken.

De ingediende moties van BVNL en PvdA/GroenLinks hebben wij niet kunnen steunen. Naar ons idee is er voor de hondenveldjes geen financiële onderbouwing. Lijst KRAS is een groot voorstander voor een veilig gebied voor onze trouwe viervoeter. Een onderzoek kan snel in de papier lopen al denkt dat BVNL dit wel zal “loslopen”. Maar gezien de hondenbelasting onlangs is afgeschaft vragen wij of dit financieel wel haalbaar is.
De motie van PvdA/GroenLinks voor tijdelijke huisvesting in de Schepenmakersdijk is voor ons helemaal geen optie. Alhoewel wij voorstander zijn voor een definitieve huisvesting voor de gemeenteraad, zijn wij over de tijdelijke huisvesting in de PX niet heel ontevreden. Men klaagt over kou en over een niet professionele locatie. In ons optiek is de kou simpel op te lossen door een dikke trui aan te trekken. Bovendien moet je je maar afvragen of de oude locatie van de gemeenteraad vandaag de dag nog wel geschikt is om de gemeenteraad te ontvangen. Daarnaast wordt door de raadsvergaderingen de PX ook gesteund. Dus wat ons betreft blijven we voorlopig, zolang er geen definitief onderkomen is, in de PX vergaderen. Echter zijn de moties wel aangenomen, dus zullen we verdere beantwoording van de wethouder en onderzoeken afwachten.

Facebook
Twitter
LinkedIn