Rapport Bandell: “Fusie van Edam-Volendam en de rest van Waterland goed idee”

zaanstreek-purmerend1-380x276
klik om te vergroten

Geen fusie met Purmerend en Zaanstad!

In mei 2014 hebben de burgemeesters van Purmerend en Zaanstad de heer Bandell, oud-burgemeester van Alkmaar, opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de samenvoeging van een 7-tal “kleinere” gemeenten in onze regio waaronder Edam-Volendam met Purmerend en Zaandam. Opmerkelijk is het gegeven dat Purmerend en Zaanstad dit initiatief zelf opgepakt hebben zonder de opzet vooraf te bespreken laat staan af te stemmen met zowel de colleges als de raden van de verschillende gemeenten.
Lijst KRAS verschaft duidelijkheid.

De geesten alvast rijp maken

Om een en ander mentaal voor te bereiden stond er in een perspublicatie voor het gemak al een kaart ingetekend met een veelzeggende uitleg: Wormerland, Landsmeer, Oostzaan waren bij Zaanstad gevoegd; Beemster, Waterland, Zeevang, Edam-Volendam bij Purmerend. Al die kleine gemeenten vormen nl. volgens het rapport “een bestuurlijke lappendeken”. Het staat er een beetje gereserveerd en nergens komt het woord fusie voor, maar wel: “De twee grootste gemeenten in Zaanstreek-Waterland vonden het tijd worden om zich te heroriënteren op hun rol in de regio.” Oftewel: “Wij willen de voordelen van onze grote bestuurlijke kracht met jullie delen, zodat wij samen een belangrijke speler zullen zijn richting de Amsterdam Metropoolregio” Wij hoeven u niet uit te leggen dat het deze twee steden om heel andere zaken gaat. Het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, hun slechte financiële situatie en hun vele grote problemen willen ze graag met ons delen. Daar komt nog bij dat zij dan zeggenschap krijgen over de hele regio. Dat idee staat Zaanstad en Purmerend wel aan.

Reactie van ons college en minister Plasterk

Ons college was als door een wesp door de gestoken door zowel de ongenuanceerde, ongefundeerde inhoud en de licht spottende toon en heeft, samen met de overige zes betrokken gemeenten, een zeer heldere brief geschreven aan beide stedelijke burgemeesters. Zonder in detail te treden hebben onze burgemeester en wethouders het voorstel volkomen afgewezen maar wel aangegeven open te staan voor samenwerking op thema’s. Op 18 februari jl. kwam er een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin minister R. Plasterk aangaf dat ook hij deze voorgestelde ‘fusie’ niet als zodanig ondersteunt en dat onze nieuwe gemeente de taken adequaat kan uitvoeren.

Lijst KRAS: geen fusie!

De fractie van Lijst KRAS is van mening dat er geen enkele noodzaak is tot een fusie met Purmerend en Zaandam. De gemeente Edam-Volendam, inclusief Zeevang, kan haar wettelijke taken namelijk prima aan. We zijn in staat snel te schakelen en de burger is over het algemeen tevreden met onze dienstverlening. Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen, maar dat is geen reden voor een fusie. Juist door onze kleinschaligheid en gezonde financiële huishouding zijn we in staat daadkrachtig te handelen en op korte termijn verbeteringen door te voeren.
Den Haag heeft ons een heleboel zaken opgelegd om zelf uit te voeren en tot nog toe gaat dat bij ons bovengemiddeld goed. Kijk bijvoorbeeld naar de W.M.O.-diensten maar ook naar onze regionale samenwerkingsverbanden zoals met het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland en wat wij samen doen met de Stadsregio. Dit betreft ook het behalen van inkoopvoordelen of het voorkomen dat de ‘kleintjes’ ieder het wiel gaan uitvinden op bijv. I.T.-gebied. Ons bevalt deze ambtelijke samenwerking uitstekend. Edam-Volendam bepaalt zelf haar eigen beleid en de dienstverlening wordt gezamenlijk ingekocht en uitgevoerd door vakkundige mensen. Onze burgers worden op minstens hetzelfde maar nog liever op een hoger niveau bediend. En dat geeft ons als grootste lokale politieke partij een goed gevoel. Daar doen we het immers voor. De inkoop van diensten wordt bijvoorbeeld goedkoper gedaan dan toen we de mensen en kennis zélf in huis hadden. Tenminste dat is toen zo berekend en dat gaan we straks evalueren. Zoals u weet ziet Lijst KRAS hier scherp op toe. Wat we in ieder geval niet moeten doen is vluchten voor deze uitdagingen door maar te fuseren met deze Noord-Hollandse buren en dan het slachtoffer te worden van hun geldingsdrang en geldelijke behoeften.

Zelfstandig is verstandig

Lijst KRAS onderstreept de conclusie dat we meer/beter moeten samenwerken in deze regio om allerlei voordelen te behalen maar wij zijn het volstrekt oneens dat de kleine gemeenten misschien wat meer buiten hun eigen grens móeten denken en hun oren moeten laten hangen en zich schikken naar de grotere spelers…Juist onze lokale bestuurskracht is belangrijk. Gaat ‘t dan zo goed in Zaanstad of in Purmerend? Om van de financiële situatie van Purmerend maar te zwijgen…Zelfstandig blijven betekent niet dat er een gracht om Edam-Volendam en Zeevang gegraven kan worden. Meer dan ooit is samenwerking noodzakelijk om onze burgers goed van dienst te kunnen zijn. Die samenwerking is echter niet in één perfecte vorm te gieten. Verschillende onderwerpen vereisen verschillende schaalgroottes. Veel onderwerpen kunnen, ook zonder fusie, effectief met onze directe buren worden opgepakt. Andere onderwerpen vereisen een grotere schaal. Verstandig samenwerken dus JA. Samen met Purmerend en Zaanstad op bestuurlijk gebied: een vette NEE.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn