Reactie Lijst Kras op artikel van Joop Gijzen

rv
klik om te vergroten

“Iedere partij maakt iedere partij uit voor rotte vis”

“Ik weet gewoon echt niet op wie ik moet stemmen sinds ik in Edam-Volendam woon” 

Beste Joop,

Met belangstelling hebben wij van Lijst Kras, jouw artikel gelezen over al dan niet bestaande overlast op het Doolhof. Daarbij liet je ook je licht schijnen over andere zaken die je dwars zitten, zoals het recentelijk ingezette monumenten beleid, de grote, totaal niet passende panden die op het Doolhof zijn verschenen de laatste jaren en het vunzige taalgebruik in de plaatselijke pers door de politieke partijen naar elkaar toe. Daar willen wij graag wat over kwijt.

Smijten met rotte vis

Sommige politieke partijen schrijven amper, andere af en toe en maar één partij structureel en wel gemiddeld één keer in de twee weken. Op verzoek zullen wij je graag de meer dan 50 artikelen toesturen die de afgelopen twee jaar gepubliceerd zijn in dit blad. Je kan ze ook simpel terugvinden op onze website. We schrijven die artikelen om de mensen te informeren over allerlei zaken die zich in deze gemeente afspelen. Zaken die de mensen bezig houden. We leggen uit wat er aan de hand is, wat de insteek is van het college en andere partijen en het belangrijkste, hoe Lijst Kras het ziet en zou willen. Dat gebeurt allemaal zonder scheldpartijen en op professionele basis n.a.v. de feiten. Er komen dan ook nooit tegenreacties op onze artikelen. Jij mag aangeven Joop waar wij met “rotte vis” gooien, maar dat gaat je niet lukken.

Kolossale panden in de Oude Kom

Wij zijn het helemaal met jou eens dat de uitstraling van het oude Volendam veel geweld is aangedaan de afgelopen 20 jaar, door het geven van toestemming door opeenvolgende colleges (bijna altijd het stempel dragend van CDA, Volendam 80 en VVD) in de Oude Kom, voor grote, logge woonhuizen en andere panden die er totaal niet passen. Dit zijn niet meer goed te maken misstappen geweest waar alle grote politieke partijen schuld aan hebben gehad. Echter je moet wel begrip hebben voor het excuus van een bestuur dat bepaalde zaken door een voorgaand college met andere leden tot stand zijn gekomen. Als bijvoorbeeld dit college een miljoenen kostende parkeergarage realiseert onder het Europaplein, kan een volgend college met andere partijen die niet zomaar volstorten met beton!

Oude panden plotseling gemeentelijke monumenten

Aan het op handen zijnde nieuwe monumentenbeleid, waar bezitters van oude panden, die al staan ze op instorten misschien tot monument benoemd gaan worden, heeft Lijst Kras twee artikelen gewijd en wel op 2 en 16 mei 2012. Alle argumenten die jij in jouw stuk naar voren brengt over dit onderwerp komen in deze artikelen aan de orde. Vol vuur heeft Lijst Kras deze plannen in de Raad van Edam-Volendam bekritiseerd (als enige partij overigens). Wethouder Kes wiens portefeuille dit betreft, heeft laten weten dat zij gevoelig is voor de argumentatie van Lijst Kras en bezint zich op aanpassingen.
Laat dit allemaal even rustig bezinken Joop en zoek het allemaal even na. We hopen dan dat je voor de komende gemeentelijke verkiezingen wel weet op wie je moet stemmen.

Facebook
Twitter
LinkedIn