Reactie op Peter Louter

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Tweede en laatste reactie op het geleuter van Louter

De heer Louter vindt zichzelf een hele pief op schrijfgebied. Zo acht hij zich goed in staat om andermans werk te beoordelen op kwaliteit en inhoud en daar z’n mening over te spuien. Twee weken geleden schreef ik in dit blad mijn visie betreffende de zaak Cees Bont aan de hand van feiten, officiële stukken en gesprekken met een aantal betrokkenen. Die visie staat lijnrecht tegenover die van meneer Louter en dat schoot hem in het verkeerde keelgat.

 

Hoe luidde nou het inhoudelijke commentaar van meneer Louter op onderstaande feiten die ik twee weken geleden publiceerde ?

Ik had het over de volgende zaken:

  • Het feit dat Cees bont na die eerste valse beschuldiging meermalen voor de tv is gerehabiliteerd;
  • Het feit dat Cees Bont een overeenkomst heeft gesloten met de gemeente (geadviseerd door een door hem uitgezochte advocaat) waarin voor een lange periode begeleiding en (financiële) steun is overeengekomen. Die steun loopt nu af;
  • Het feit én de vraag waarom er na 10 jaar i.p.v. na één of drie jaar een commissie rehabilitatie Cees bont is opgestaan? De mensen van toen zijn er niet eens meer.
  • Het feit dat er geen antwoord komt op de vraag wat er gerehabiliteerd moet worden. Meer geld en voor een nog langere periode of gewoon sorry van de burgemeester en/of college en/of Raad?
  • Het feit dat – ondanks de beweringen van Louter- er helemaal geen onderzoek van de gemeenteraad komt;
  • Het feit dat arbeidsrechtelijke relaties geen zaak zijn van de Raad – nooit geweest zijn ook – maar van het college.

Hieronder een samenvatting van de reactie van Louter op de zaken die ik in mijn artikel beschreef en probeert u vooral te ontdekken of en hoe Peter ingaat op bovenstaande vragen en feiten:

onjuistheden in zijn brief / waarheid ondergeschikt / partijdige en gekleurde informatie / slippendrager/geen kennis van zaken / gekleurde mening/motie van wantrouwen / vreemde reputatie / verdediging van de burgemeester / leugenachtige, misleidende reclame / Lijst Kras mag verdwijnen / vermeende kwaliteiten / gaat over de grens/slippendragerij/papegaaien / lippendienst / onkritisch / slecht geïnformeerd / op de man spelen / slecht Nederlands / schending van vertrouwelijkheid/geen oog voor onrechtvaardigheid / bevooroordeeld zijn/recht praten wat krom is.

Deze man gaat dus helemaal niet in op het geschrevene en maakt zich er met het bovenstaande vanaf. U als lezer heeft geen toelichting meer nodig.

Ik wacht het door hem aangekondigde onderzoek van de nationale ombudsman rustig en vol vertrouwen af.
Loek Kras
p.s. Vele mensen vragen zich af wie die al vele jaren in volledige anonimiteit schrijvende Louter toch is. Hij zou adres en een emailnummer kunnen publiceren met een foto erbij, en verder wat achtergrond informatie over zichzelf. Dan weten de lezers wat voor vlees ze in de kuip hebben en wie dat kladblokje schrijft. Idee Peter?

Facebook
Twitter
LinkedIn