Realisatie Industrieterrein Oosthuizerweg komt eindelijk in zicht!

asfaltoosthuizerwegtv3__large
klik om te vergroten

Lokale industrieën kunnen verhuizen vanuit woonkernen

Na vele jaren staat morgen eindelijk het industrieterrein aan de Oosthuizerweg weer op de rol. Vele problemen moesten er de afgelopen jaren overwonnen worden om dit project eindelijk aan de Raad van Edam-Volendam te kunnen presenteren. Aan de raad wordt morgen gevraagd het bestemmingsplan en de grondexploitatie vast te stellen, waarbij de economische uitvoerbaarheid aangetoond moet worden. Die economische uitvoerbaarheid kan voor problemen gaan zorgen, daar scheelt nog wel het e.e.a. aan. Dit was bij de plannen die vorige maand aan de Raad werden gepresenteerd m.b.t. realisatie van de seniorenwoningen en de nieuwe Turnhal ook al het geval. Verder in dit stuk meer hierover.

Industrieterrein Oosthuizerweg nog nodig?

Diverse onderzoeken zowel in 2011 als in 2014 hebben aangetoond van wel. Wij hebben geen reden om daaraan te twijfelen. Het is een bescheiden uitbreiding van het industriegebied en geheel ten behoeve van lokale ondernemingen. Als die uit woongebieden weggaan en zich zo dicht mogelijk, bij de eigen gemeente kunnen vestigen, wat hun grote voorkeur heeft, dan creëren we een win- win- situatie. Daarbij komt dat er vooruitlopend op de realísatie al een hoop kosten zijn gemaakt voor dit project. Het zou mooi zijn als die terugverdiend zouden kunnen worden.

Financiering vanuit de exploitatie Broeckgouw

Wat Lijst KRAS pas echt zorgelijk vindt is dat nu al voor de tweede keer achter elkaar wordt voorgesteld om gelden uit de exploitatie van de Broeckgouw in te zetten om een ander project mede te financieren. Het is nog nooit vertoond dat gelden uit een lopende exploitatie ingezet worden om andere projecten te financieren. De Raad moet daar overigens toestemming voor geven. In het voorstel van vorige maand aangaande Maria Goretti en het daaraan gekoppelde project realisatie turnhal Mauritius/Beukers, werd ook al voorgesteld dit plan voor een deel te dekken uit de exploitatie Broeckgouw. Lijst Kras heeft ingestemd met de volgende onderzoeks- fase van dat project, maar absoluut niet met dekking uit de lopende exploitatie Bróeckgouw. Wij gaan er dan ook van uit dat in het definitieve voorstel m.b.t. Maria Goretti en Industrieterrein Oosterweg geen cofinanciering vanuit de Broeckgouw wordt voorgesteld.

Afspraak Raad

In de raad van Edam-Volendam is de afgelopen jaren diverse malen afgesproken dat er geen winst mocht worden gemaakt op de exploitatie Broeckgouw en dat alle inspanningen gericht moeten zijn op het naar beneden brengen van de hoge grondprijzen, die tenslotte door onze kinderen opgebracht moeten worden. Lijst KRAS is dus een groot voorstander van het project Industrieterrein Oosthuizerweg maar dan wel met een goede financiële onderbouwing, zonder gelden te onttrekken aan de nog lopende Broeckgouwexploitatie. Een ander punt dat ons dwars zit is dat in dit plan het grondgebied van Soerink is meegenomen. De Raad leeft nog met verschillende vragen rond dit punt. Er is nog geen enkel zicht op het tijdstip dat deze gronden vrij komen en in welke hoedanigheid, noch welke afspraken het college hieromtrent heeft gemaakt. Het is dan ook op z’n minst gezegd vreemd dat deze grond en de eventuele sanering daarvan, gewoonweg wordt meegenomen in deze plannen. Lijst Kras vindt dan ook dat het grondgebied van de familie Soerink om deze redenen buiten de vast te stellen grondexploitatie gehouden moet worden.

Wij houden de vinger op de pols en blijven u op de hoogte houden.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn