Regionalisering brandweer: Een vloek of een zegen

0a6e9b4a89b15801d03be369d32375bd
klik om te vergroten

De vrijwillige brandweer is bijna uitgeblust

Een aantal jaren geleden is door de overheid ingezet op regionalisering van de brandweer. Dit houdt in dat de brandweer niet meer onder de regie van de eigen gemeente valt maar onder die van de regio, waar de steden de dienst uitmaken. Wij hebben dan niets meer over onze eigen brandweer te vertellen ook niet over zaken als onze bandweerkazernes open houden of niet en onze brandweervrijwilligers faciliteren. In allerlei sectoren van de samenleving zie je dit gebeuren. Van kleinschaligheid – de diensten dicht bij de burger- naar grootschaligheid, waarbij de burger het nakijken heeft en niet meer door de muur van bureaucratie heen kan komen. Denk hierbij o.a. aan de zorg, politie, onderwijs, gemeenten en nu dus ook de brandweer. Allemaal zaken die nagenoeg tot de “eerste levensbehoefte” van de man in de straat behoren. De grote vraag is echter of in de praktijk de nadelen –die doorgaans onder het tapijt worden geschoven – niet veel groter zijn dan de voordelen. In bijna alle gevallen zijn bezuinigingen namelijk de belangrijkste drijfveer voor de Rijksoverheid om deze discutabele operaties in gang te zetten. Triest in deze is dat juist die bezuinigingen vaak niet gehaald worden en door de ontstane monsterorganisaties veel geld verdwijnt in de mist. Wat niet verdwijnt in de mist, maar gewoon “in de zakken” zijn de salarissen die de top van de opgeblazen organisaties verdient, allen boven de “Balkenende norm”.

Regionalisering brandweer

Zoals gezegd is de brandweer momenteel aan de beurt. De afgelopen jaren hebben er al personele en materiële verschuivingen plaatsgevonden. De zeggenschap is verplaatst vanuit de gemeente naar de regio. De nieuwe leidinggevenden die van afstand (vanuit de regio) en op afstand (van de man op de werkvloer) de regie voeren laten er geen gras over groeien. Het ziet er naar uit dat vooral de vrijwillige brandweermannen en vrouwen daarbij het loodje moeten leggen. De regels en verplichtingen voor zaken als oefening, training, opkomst bij uitruk en studies voor de vrijwillige brandweerlieden worden zodanig aangescherpt dat het bijna niet meer op te brengen is. Erger is nog dat her en der in de regio kazernes worden gesloten en materieel wordt afgevoerd. Het gegeven dat 90% van de brandweer uit vrijwilligers bestond, mensen er alles voor over hadden en hebben, er enorm veel tijd in stoppen in grote saamhorigheid en vriendschap, raakt definitief voorbij. De vrijwilligers haken momenteel in snel tempo af. De grote vraag is of dit allemaal gaat leiden tot een veiligere situatie voor de bevolking en een efficiëntere en goedkopere organisatie dan voorheen.
De twijfels hierover zijn bij de kenners van de brandweermaterie groot. Men verwacht het tegenovergestelde: een leegloop van het brandweervrijwilligerscorps, een onveiligere situatie voor de bevolking door minder kazernes, materieel en personeel, met langere opkomsttijden bij branden. Daarbovenop komt dan nog een financiële catastrofe doordat de brandweer grotendeels door dure beroeps bemand moet gaan worden Als de vrijwilligers echt massaal gaan afhaken, is dat een aderlating voor de brandweer én de maatschappij (de brandweer doet veel meer dan blussen) die nooit meer teruggedraaid kan worden. Vernietiging van kapitaal, kennis en kunde.

Brandweerprotest in Den Ilp

Vorige week dinsdag was er een bijeenkomst georganiseerd voor en door de brandweerorganisaties van de kleine gemeenten in deze regio in Den Ilp. De zaal zat bomvol met vooral vrijwilligers, maar ook beroeps en verder burgers en politici. Twee kopstukken uit de regio kwamen de regionalisering toelichten en verdedigen en zoals ze zelf zeiden “de zorgen op de werkvloer delen” maar niet wegnemen bleek gedurende de avond. Mondige vertegenwoordigers vanuit de zaal legden haarfijn de vinger op de zere plek, maar werden met een kluitje in het riet gestuurd. De professionals uit de regio overspoelde zaal met onbewezen cijfers over veiligheid, de meevallende kosten en de vervangbaarheid van de vrijwilligers die afhaakten of aan de kant werden gezet; ze leidden gewoon weer nieuwe mensen op werd er gezegd. De arrogantie en neerbuigendheid, waarmee de mensen van de werkvloer verbaal neergesabeld werden doet het ergste vrezen voor de toekomst. Morgen staat de veiligheidsregio op de agenda van de Raad. Het gaat er daarbij om of Zaandam en Purmerend over dit soort zaken alleen de dienst uit mogen maken en de kleinere gemeente waaronder Edam-Volendam lijdzaam aan de kant moeten gaan staan. LijstKRAS vindt van niet!

Samenwerking

De kleinere gemeenten moeten veel meer gaan samenwerken om een vuist te kunnen maken tegen de grotere en dan te beginnen bij het protest tegen de afbraak van de brandweer. Kleine en grote gemeenten hebben vaak verschillende belangen en die moet beiden afgewogen worden. De belangrijkste is daarvan de kijk op de vrijwillige brandweer. In steden krijg je die niet van de grond, in kleinere gemeente wel en daar is de vrijwillige brandweer om meerdere redenen onmisbaar. Als gemeentebestuur moeten we daar pal achter blijven staan, voordat het echt te laat is.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn