Snapt u het nog?

aaltjekarels
klik om te vergroten

Oude kom winkeliers ernstig in het nauw gebracht

Binnensteden in heel Nederland aan het verpauperen

De afgelopen maanden bood het Europaplein een troosteloze aanblik. Het college van Edam-Volendam heeft mooie plannen voor de toekomst met het Europaplein. Het moet een gezellig autoloos centrum worden met tal van attracties, waar zowel mensen uit de gemeente als toeristen graag willen verblijven.  Niets mis mee zou je zeggen. De gemeenteraad en ook de ondernemers willen hieraan graag meewerken. De realiteit van dit moment is minder fraai. Alle mooie plannen zijn nog niet gereed. Laat staan dat binnenkort tot uitvoering zal worden overgegaan. Sterker nog; vooral de oppositie partijen hebben nog geen flauw idee wat het college (Volendam 80, PvdA en CDA) van plan zijn met het plein, op welke termijn dat zou moeten gebeuren, hoeveel geld daarmee gemoeid zal zijn en hoe dat gefinancierd moet worden. Vooruitlopend op alle plannen is het plein inmiddels leeg gemaakt en is het de laatste maanden vanaf 16.00 ‘s middags een uitgestorven, donkere leegte.

 

De crisis      

We mogen elkaar niet bang maken met crisis praatjes, maar dat het slecht gaat met de economie in Nederland en inmiddels ook in onze gemeente staat vast. Orderportefeuilles van bouwbedrijven zijn matig gevuld en in vele bedrijven vallen ontslagen of wordt niemand meer aangenomen. De meeste ondernemers moeten alles uit de kast halen om hun bedrijf levensvatbaar te houden. Behalve de crisis zijn hoge huren in de binnensteden en de toenemende internetverkopen, zaken waaraan de winkelier van nu een antwoord op moet weten te vinden. Vanuit Purmerend, Amsterdam en andere steden komen de noodkreten vanuit de binnenstad. Winkels moeten worden gesloten, nog meer publiek blijft daardoor weg en de binnensteden gaan in no time een troosteloze aanblik bieden. Honderden ondernemers gaan er onderdoor. Ondernemers in de binnenstad moeten in deze barre tijden gesteund worden door het bestuur en ze moeten niet met nog meer parkeer – en bereikbaarheid moeilijkheden opgezadeld worden. Overal valt te horen dat winkelcentra buiten de binnenstad, die goed bereikbaar zijn en ruime parkeergelegenheid hebben, nergens last van hebben. Integendeel!

 

Onverantwoorde keuze

De keuze om op dit moment het Europaplein autovrij te maken, zonder dat er aantrekkelijke alternatieven zijn, om publiek te trekken zal funest blijken te zijn voor een grote groep winkeliers in de Oude Kom. De afgelopen maanden is de omzet door de actie van het college bij velen flink gekelderd. Nu al kondigen de eerste faillissementen zich aan en het is niet denkbeeldig dat over een jaar de Oude Kom is uitgestorven. Veel mensen gaan geen parkeerplaats zoeken achter de Amvo om vervolgens wat kleine boodschappen te doen. Van degenen die het wel doen is het alternatief van winkelen op de Julianaweg erg aantrekkelijk.  Binnen een maand na het leegmaken van het Europaplein was er al een actiegroep met zeer ongeruste ondernemers opgericht met maar liefst 51 leden. Bij het college vinden ze nauwelijks gehoor. Die wil her en der wat extra parkeerplaatsen aanleggen, maar dat zal het tij niet keren.

 

Oneerlijke concurrentie

Wie deze zaak neutraal en nuchter beschouwd moet tot de conclusie komen dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie. Overal in Volendam zijn bij winkels speciaal (extra) parkeerplaatsen aangelegd om de mensen de gelegenheid te geven vlakbij de ondernemingen te stoppen voor korte boodschappen. Kijk naar de van Baarstraat, Plutostraat, Julianaweg, bij cafetaria Arnold, de apotheek, Deen van Baarstraat (veel groen voor weg gesloopt) de Stient onbeperkt, Dirk van de Broek (vele extra parkeerplaatsen) en vult u zelf maar in. Overal eisen de wat grotere ondernemingen  parkeerplaatsen voor de deur  en ze krijgen ze ook. In de Oude Kom zijn ze op een uiterst ongelukkig moment weggehaald zonder enig toekomstperspectief op korte termijn. Vele ondernemers waaronder een aantal “starters” die veel geïnvesteerd hebben, gaan het op deze manier niet redden.

Wij roepen het college op zich te bezinnen.

 

Quickscan Toerisme 

Iedereen weet wat er moet gebeuren, maar er is voor de zoveelste keer een bureau ingeschakeld om de plussen en minnen v.w.b. het toerisme op een rijtje te zetten. Dit staat in de Raad van 24 januari weer op de agenda. Er wordt dan weer gesproken over een economische agenda + actieprogramma, waarbij het ene bureau interviews afneemt bij het andere bureau dat onze gemeente “onderzocht” heeft. Daar is nog werkgelegenheid genoeg! Belangrijkste conclusies van al die bureaus, houdt u vast : Alles draait om bereikbaarheid en uitbreiding van parkeercapaciteit op korte afstand van het winkelaanbod!!  Bron: economisch actieprogramma van het college lopend van 2013-2015! Snapt u het nog?               

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn