Soap ten einde: panden HHNK aangekocht

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten
  • Stemming gemeenteraad Edam-Volendam 14-6 vóór
  • Panden hebben nog geen bestemming
  • Inwoners dreigen de dupe te worden

Waar Lijst Kras bang voor was en steeds maar weer voor heeft gewaarschuwd, is gebeurd. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft (een groot deel) van de panden van het HHNK aan de Schepenmakersdijk in Edam (beter bekend als de uitwaterende sluizen) aangekocht voor een kleine € 3 miljoen. In de laatste weken voor de begrotingsraad van 11 november is in onderhandelingen met de HHNK overeengekomen een deel van de panden niet aan te schaffen (twee voormalige herenhuizen), zodat de koopprijs van 4 miljoen naar 3 miljoen euro is gezakt. Bij het schrijven van het stuk van vorige week in dit weekblad, was dit nog niet bekend bij de raadsleden. Dat bleef tot het eind aan toe een “college geheimpje” om de pijn te verzachten. Hoogst waarschijnlijk heeft het college hiertoe besloten door de grote druk van Lijst Kras van de laatste maanden om de panden helemaal niet aan te schaffen. De aankoop blijft ondanks de daling van de koopprijs een financieel onverantwoorde zaak, waar de inwoners van deze gemeente wel eens de dupe van kunnen worden.

Uitslag stemming 14-6

Voor de stemming is er nog meer dan twee uur gepraat over het voorstel. De publieke tribune was goed gevuld met welgestelde notabelen – van de vereniging oud Edam- die de panden graag willen behouden, maar niet zelf willen kopen. Dat moest het gemeentebestuur doen. Hun inspanningen om de raadsleden van vooral de VVD, PvdA en Groen Links te beïnvloeden zijn beloond. Na de stemming werden enthousiast handen geschud. De panden zijn uiteindelijk aangeschaft met maar één concrete invulling: het kunnen blijven vergaderen van de gemeenteraad één keer in de maand. Verder gaat het college nu intensief op zoek naar “kostendragers” voor de panden. In gewone mensen taal gaat het college ná aankoop kijken hoe de kosten gedekt kunnen worden. De aanschaf van 3 miljoen is nog te overzien, maar het dure onderhoud absoluut niet. De VVD was en is een groot voorstander van de aankoop van de panden van het HHNK, maar dan wel op financieel degelijke basis. Doordat het college vooralsnog geen ambtenaren wil huisvesten in de panden heeft ook de VVD tegen het voorstel gestemd. Zij delen de visie van Lijst Kras dat op deze manier de koop financieel totaal onverantwoord is. Met de 5 stemmen van de VVD en de ene stem van Lijst Kras tegen is het voorstel uiteindelijk aangenomen: 14-6.

Wie zal dit betalen?

Tijdens de besprekingen nog vóór het besluit tot aankoop deelde PvdA wethouder Dorus Luyckx van financiën trots mee dat de inventaris van de panden voor € 130.000,- was overgenomen. Een koopje. Pijnlijk was dat kort daarna een ambtenaar tijdens de vergadering – zonder enige aanleiding – met veel kabaal door zijn stoel heen zakte. Het was zeker geen ambtenaar die aan overgewicht leed. Later in de vergadering moest er nog een stoel vervangen worden, die ook op bezwijken stond. De geruchtenstroom dat de panden in behoorlijk slecht staat zijn nemen toe. Het HHNK heeft de laatste jaren geen prioriteit gegeven aan groot onderhoud. Vele kozijnen kunnen de toets der kritiek niet doorstaan en als het buiten hard regent schijnt dat sommige vertrekken “binnen” niet onberoerd te laten. Op vragen hierover van Lijst Kras werd door wethouder Luyckx verwezen naar een technisch rapport ter inzage. Samengevat komt het rapport erop neer dat het allemaal wel goed zit. Blijft staan de vraag wie in de nabije toekomst voor de kosten deze aankoop en het onderhoud daarvan opdraait. Als u het antwoord weet kunt het mailen naar onze e-mail. U kunt ook lid worden om samen met de andere leden van Lijst Kras te werken aan een goed bestuur van deze gemeente.

Facebook
Twitter
LinkedIn