Speerpunten fractie Kras

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Actief op vele fronten

Iedereen zal begrijpen dat een eenmansfractie niet op alle fronten zal kunnen uitblinken. Er zijn veel terreinen waarop een gemeenteraadslid zich moet bewegen en informatie waar hij zich in moet verdiepen. Dat valt lang niet altijd mee. Ik heb al redelijk wat ervaring opgedaan de afgelopen jaren in de gemeentelijke politiek ik had een hele brede “portefeuille”oftewel zaken waar ik me mee bezig heb gehouden en nog bezig houdt.

In het geval wanneer mij gevraagd wordt om toe te treden tot een coalitie kan ik geen wethouder leveren. Wat ik wel kan is wat speerpunten/prioriteiten op tafel leggen en mijn toekomstige coalitiepartners nadrukkelijk vragen om hun medewerking te verlenen aan het realiseren daarvan. Op die manier kan ik nog behoorlijk invloed uit oefenen op de gemeentelijke politiek.

Speerpunten

Ik houd mijn speerpunten v.w.b het aantal beperkt en overzichtelijk. Teveel hooi op je vork nemen is niet goed, maar ik vind wel dat de inwoners van deze gemeente minimaal recht hebben om te weten waar ik nu precies voor sta. Vele mensen hebben op mij persoonlijk gestemd de laatste verkiezingen, maar toen was ik nog lijsttrekker van Recht door Zee en sommige van hen verkeren dan nu ook in staat van verwarring.

Dit zijn zaken als:

  • De dijk 7 dagen in de week auto én busvrij;
  • Betaalbaar bouwen voor starters;
  • Een financieel gezonde gemeente waarbij de kosten beheersbaar blijven;
  • Goede communicatie op alle fronten.

Verder vind ik inspraak van bewoners waar mogelijk, belangrijk en het in standhouden van de huidige voorzieningen in onze gemeente. Natuurlijk spelen er nog veel meer zaken, die ik van belang acht en waar ik me voor zal inzetten. Daarover zal ik u regelmatig berichten.

Op dit moment zijn we volop bezig met de begroting voor het jaar 2008 en verder. Nog maar enkele maanden geleden kreeg de raad te horen dat er grote tekorten waren die nog in omvang toenamen door extra uitgaven voor de Pius X, de Singel (vroegere Nohol) uitbreiding Opperdam en renovatie van de Seinpaal. Het schijnt echter toch allemaal voor elkaar te komen, maar daar kom ik een volgend keer uitgebreid op terug.

Facebook
Twitter
LinkedIn