Stand van zaken na 2 jaar besturen

Knipsel
klik om te vergroten

Coalitie LijstKRAS, CDA, Zeevangs Belang en de VVD

De tijd vliegt want inmiddels zitten er alweer 2 jaar op voor deze coalitie. Wij kunnen ons voorstellen dat de inwoners van Edam-Volendam niet alle stukken lezen in de diverse media van de verschillende politieke partijen. Deze coalitie is in januari 2016 aangetreden na een totale formatie periode van iets meer dan een maand inclusief een coalitieakkoord. In zo’n akkoord staan de hoofdlijnen van de verwachte ontwikkelingen in de periode die er aan komt. De koers moet door alle 4 partijen onderschreven worden en dat is een hele klus. Het kabinet Rutte zou eens bij ons moeten informeren hoe wij dat in zo’n korte periode voor elkaar hebben gekregen. Iedereen weet wellicht dat er in maart 2018 geen verkiezingen in onze gemeente worden gehouden, zoals elders in ons land, gezien de fusie met Zeevang twee jaar geleden. Deze coalitie stoomt dus gewoon nog 4 jaar door.
Hoogste tijd voor een update over wat er allemaal de afgelopen twee jaar is gebeurd en in gang is gezet door deze coalitie.

LijstKRAS wethouder Albert Koning

Het begin van deze coalitie was wat aarzelend. Een compleet nieuw college met voor LijstKRAS Albert Koning op R.O. (Ruimtelijke Ordening) die v.w.b. het wethouderschap nog zo groen als gras was, terwijl hij op het gebied van R.O – zijn belangrijkste portefeuille- juist enorme bekendheid genoot in de wijde omgeving. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen voor onze gemeente. Nadat hij zich heeft ingewerkt in de politieke materie, bekend werd met het ambtenarenapparaat, het politieke klimaat en werkwijze, gingen alle remmen los. Het grote lopende project de Broeckgouw wordt door deze wethouder professioneel naar een goed einde gebracht. Tevens heeft hij inmiddels talloze andere belangrijke projecten R.O. opgepakt, waarover verderop meer.

VVD wethouder Wim Runderkamp

Daarnaast hebben we dan nog een nieuwe wethouder in de coalitie, namelijk Wim Runderkamp van de VVD. Vele jaren als raadslid en dan de sprong naar het wethouderschap, met als grootste portefeuille verkeer. Hij heeft veel initiatieven genomen de afgelopen periode, waarvan we al heel spoedig resultaten zullen zien.

Wethouder Hans Schütt

Vanuit Zeevangs Belang werd wethouder Hans Schütt naar voren geschoven, die voorheen als zodanig actief was in Zeevang en nu in de coalitie in Edam-Volendam zijn steentje bijdraagt. We kunnen spreken van een zeer ervaren wethouder, maar de bestuurscultuur in Edam- Volendam “is toch nog wel een dingetje” zoals hij het zelf uitdrukt. Met financiën, economie waaronder toerisme in zijn portefeuille, is er werk genoeg aan de winkel.

Wethouder Gina Sombroek/Vincent Tuijp

Dan nog het CDA. De coalitie startte met Gina Sombroek voor het CDA. Na ruim een jaar gaf deze echter te kennen dat zij op een leeftijd was aangekomen om nog eens een switch aan haar carrière te geven en dus te willen stoppen. Tegelijkertijd werd Vincent Tuijp naar voren geschoven om de open gevallen plaats in te nemen. De coalitiepartners hadden vertrouwen in deze switch mede omdat Vincent als gepokt en gemazeld raadslid zijn sporen heeft verdiend. De belangrijke portefeuille WMO ligt nu dus in zijn handen en hij heeft hierover al van zich doen spreken in dit blad.

In gang gezette projecten in 2017

Genoemde partijen hebben niet stil gezeten in 2017 na de gewenning in 2016. De hieronder genoemde projecten zitten alle in een verschillend stadium, maar vele ervan zullen in 2018 deels of geheel afgerond worden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

– Beleidsplan afvalbeheer
– Vaststelling Woonvisie
– Beleidsplan openbare verlichting
– Vaststelling visie openbare ruimte en HIOR
– Vaststelling nieuwe Sportnota
– Aanpassing Stadskantoor voor betere dienstverlening aan de burger
– Europaplein incluis verkeersplan Oude Kom
– Vaststellen omgevingsbeleidsplan
– Liquidatie GR Baanstee en verdere ontwikkeling
– Uitvoering nieuwe sporthal i.c.m. entree en renovatie Waterdam
– Vaststellen vele bestemmingplannen
– Diverse (vervoers) regiozaken
– Voorspoedige verdere afwikkeling Broeckgouw
– In gang zetten ontwikkelingen Parallelweg
– In gang zetten ontwikkelingen stadion FC
– Diverse aanbestedingen WMO
– Bestemmingsplan Edam en Volendam vaststellen
– Diverse R.O. trajecten in voorbereiding genomen: inbreilocaties Zuidwester, Blokwhere, turnhal, timmerdorp, nieuwe stalling viswagens, voorbereiding woningbouw bij de Maria Goretti Körsnas-terrein en de ontwikkelingen R.O. in Oosthuizen, hoewel die nog de nodige aandacht behoeven.
– Het grote onderzoek naar de staat van financiën, overbodige en stille reserves, mogelijke besparingen/bezuinigingen, nieuw Inkoopbeleid en het in kaart brengen van mogelijke extra inkomsten. Een onderzoek dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort wordt afgerond en dat de reële financiële armslag moet aangeven voor de komende jaren.

Dit is nog maar een greep uit! Wij gaan de komende jaren volop door met onze inzet om de kwaliteit leefbaarheid in onze gemeente te vergroten en zullen proberen de inwoners daarin zoveel mogelijk mee te nemen. Dat zal gerust nog wel met vallen en opstaan gaan, maar probeer als inwoner ook de vele positieve zaken die plaatsvinden te waarderen. Democratisch besturen is niet gemakkelijk.

email: fractie@lijstkras.nl

p.s.
Wie zich door ons constructief besturen aangesproken voelt, kan zich altijd bij ons aanmelden .
Continuïteit is voor een politieke partij van levensbelang. Schroom niet, kom eens proefdraaien.

Facebook
Twitter
LinkedIn