Stand van zaken Parallelweg

parallelweg
klik om te vergroten

Al vele jaren probeert LijstKRAS de zaken zo optimaal mogelijk te krijgen aan de Parallelweg.  Het parkeerterrein heeft een hoop geld gekost om het te krijgen zoals het nu is. De problematiek aangaande de Parallelweg is niet eenvoudig. De parkeerplaats voor auto’s en bussen achter de AVI is niet heel erg groot, terwijl de toevoer van bussen wel groot is en de auto’s om  meerdere redenen bijna geen plaats kunnen vinden. Veel zaken zijn of worden uitgeprobeerd maar LijstKRAS hangt de vlag nog niet uit.

Een stukje geschiedenis

Het is heel simpel; wil je de ondernemers rond de Parallelweg faciliteren en de toerist de mogelijkheid geven daar te parkeren dan moet je daar in investeren. De gemeente heeft dat gedaan maar tot nog toe loopt het niet helemaal soepel. Het opknappen en inrichten van dit terrein heeft behoorlijk wat geld gekost. Dat is niet erg als bovenstaande doelen worden bereikt en als je minimaal uit de kosten komt. Daarom is vorig jaar dan ook betaald parkeren ingevoerd dat tot nog toe alleen geldt voor bussen. Het komende seizoen (6e jaar)  van zijn bestaan krijgt deze parkeervoorziening een vast toilet i.p.v. een gehuurd zoals de afgelopen jaren. Verder is er een vuilcontainer geplaatst en is er een traploper aanwezig, te gebruiken om slecht ter been zijnde mensen de trap naar het Noordeinde op te helpen. De eerste drie jaar stond er een beheerder die een karige vergoeding kreeg van de gemeente en de laatste twee jaar werden mensen ingehuurd met afstand tot de arbeidsmarkt, -ingeschreven bij onze gemeente – en een verkeersregelaar. Het betaald parkeren heeft vorig jaar niet tot een positief saldo geleid hoewel het pas werd ingevoerd toen het seizoen al 2 maanden liep.
Dit jaar kan het alleen daarom al een stuk verbeteren.

Wat moet er nog gebeuren?

Er worden teveel kosten gemaakt. Drie mensen om de zaak op de rit te krijgen is teveel. Misschien kan er na een aanlooptijd met twee personen volstaan worden. Er zijn teveel buschauffeurs die niet betalen. Enerzijds door tekort controle en anderzijds  door een soms niet functionerende betaalautomaat. Verder kan een verkeersregelaar geen betaling afdwingen.  Aan de inkomstenkant valt dus nog veel winst te behalen. Dan de traploper. Dit is een apparaat dat slecht ter been zijnde mensen de trap van het Noordeinde op moet helpen. Dit apparaat is zelden in actie geweest. Met de traploper naar beneden schijnt overigens een kermisattractie te zijn. Volgens de evaluatie was iedereen afgelopen jaar vlot ter been afgelopen seizoen! Daar moet nog een keer goed naar gekeken worden. Volgens de evaluatie parkeren Parallelweg, waren de boa’s die bekeuringen moesten uitschrijven dagelijks aanwezig, maar volgens de verkeersregelaar af en toe.

Hoe nu verder?

LijstKRAS is een voorstander van betaald parkeren ook voor auto’s op dit terrein. Als de bedrijven rond de Parallelweg tegen een vergoeding ieder een paar parkeervakken krijgen aangewezen op naam, dan kan de rest voor betalende toeristen gereserveerd worden. Tot de betaaldiscipline er is zullen de boa’s vaker aan controle moeten doen. Als de kosten voor ingehuurd personeel zo hoog blijven of nog hoger worden, kan worden overwogen een vaste beheerder aan te stellen, die met een hulp in de piekuren, de zaak kan klaren. In ieder geval wordt dit seizoen gestart met een parkeerverwijssysteem en een telslang die de schattingen over het aantal bussen wat reëler moet maken.
Wij gaan ervanuit dat de overige zaken zoals gesprekken en toewijzing van een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bedrijven en het invoeren van betaald parkeren voor auto’s komend jaar z’n beslag zal krijgen. Als straks de 3e ontsluitingsweg wordt aan gelegd, kunnen de bussen over die weg zo vanaf de N247 naar het parkeerterrein aan de Parallelweg rijden. Dat betekent dan stukken minder overlast op de Julianaweg. Voor de nabije toekomst liggen er plannen om ook veel bussen op het Marinapark te laten parkeren, maar daarvoor zijn infrastructurele maatregelen voor nodig. Kortom, werk aan de winkel voor wethouder, want deze en andere zaken worden breed gedeeld in de politiek.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn