Strijd tussen belangengroepen ondernemers laait op.

ei
klik om te vergroten

Rookgordijnen worden opgetrokken

Een half ei of een lege dop?

Wie de Nivo van vorige week gelezen heeft en zich tot dusver niet in de materie verdiept heeft, weet absoluut niet wat er nou aan de hand is, wie je nou moet geloven en welke groepering nou wat wil rond het Europaplein en omgeving. Pagina’s vol zijn er geschreven door markt gerelateerde personen, een Stichting promotie Edam – Volendam die al 17 jaar schijnt te bestaan, een groep ondernemers namens de Havenhof en last but not least de gedupeerde ondernemers rond het Europaplein, Zeestraat, de straten daar omheen en de dijk. Is het allemaal zo ingewikkeld dan? Absoluut niet, maar er zijn allemaal verschillende belangen en reputaties lopen gevaar.

De feiten op een rij:

– De markt is enkele maanden geleden verplaatst van de Conijn straat naar het Europaplein.

– De bussen zijn weg van het Amvo terrein en daar zijn nu meer parkeerplaatsen voor auto’s.

– Toeristen worden sinds afgelopen zomer niet meer in de Zeestraat afgezet.

– De gehele Oude Kom is blauwe zone aan het worden

– De omzet van tientallen ondernemers rond het Europaplein en Dijk is los van de crisis of   andere ondernemersrisico’s enorm gedaald sinds bovenstaande maatregelen zijn ingevoerd. Dit met als gevolg dat een aantal van die ondernemers failliet is gegaan en er nog velen zullen volgen  als er op korte termijn geen maatregelen worden genomen.

 

Opknappen gebied rond Europaplein

Het college en de Raad van Edam-Volendam hebben vorig jaar besloten dat het Europaplein een echt dorpshart moet worden, waar zowel de lokale bevolking als toeristen graag vertoeven. Weg met het meeste verkeer en een fijn centrum creëren. Iedereen in het bestuur, maar ook alle ondernemers en de bevolking is het daar nagenoeg mee eens. Geen vuiltje aan de lucht dus. Daarbij is ook bedacht dat het heel goed zou zijn als  de sterk teruglopende markt vanuit de veel te krappe Conijnstraat naar het Europaplein zou gaan verhuizen. Hierover zijn alle betrokkenen en ook de bevolking positief. Vanwaar dan alle commotie?

Het Europaplein nog lang geen dorpshart

Het Europaplein is leeg gemaakt maar daar is (nog)niets voor in de plaats gekomen. Het overleg daarover met de ondernemers rond het Europaplein is niet naar volle tevredenheid  verlopen. Daar de crisis nu ook in Volendam in volle hevigheid is toegeslagen, doet het bovenstaande verschrikkelijk zeer bij de betrokken ondernemers, iedere dag weer. De visie m.b.t. het dorpshart komt pas in de Raad van februari aan de orde. Het kan nog jaren duren voor de maatregelen die het plein echt aantrekkelijk zullen maken (lichte horeca, bankjes etc.) realiteit zullen zijn. Veel ondernemers vrezen – ons inziens terecht – dat ze dat niet meer mee zullen maken. In deze moeilijke tijd voor ondernemers vinden wij het niet terecht dat een gemeentebestuur door zijn maatregelen – hoewel met goede bedoelingen gedaan is – er mede oorzaak zijn dat ondernemers, vaak met een lange geschiedenis, hun zaak moeten sluiten. Daar werken wij niet aan mee.

Geen bussen met toeristen meer

Een doorn in het oog voor de ondernemers is ook het feit dat de toeristen niet meer in de Zeestraat mogen uitstappen. Die zorgden letterlijk en figuurlijk voor veel nering, wat iedereen zo graag wil. Het college wilde aanvankelijk de toeristen laten in – en uitstappen bij de Parallelweg, een onzalig idee, zover van het centrum. Daarna werd als tegemoetkoming naar de ondernemers bedacht dat de slecht ter been zijnde toeristen aan de Julianaweg bij het museum mochten uitstappen. Dat was nog steeds een heel slecht plan. Na vele protesten mogen de bussen nu al hun klanten bij het museum afzetten. De ondernemers rond het Europaplein maar zeker ook de Dijk vinden deze toeristenstroom van groot belang voor de levensvatbaarheid van hun onderneming. Zij vrezen dat het in – en uitstappen in de zomer bij het Volendams museum, op het drukste stuk Julianaweg spaak gaat lopen. Vervolgens moet die mogelijkheid om veiligheidsredenen dan weer geschrapt worden. Wij delen die vrees. Zij willen terecht die toeristenstroom terug, wat makkelijk zou kunnen door ze in de Zeestraat in – en uit te laten stappen. Voor het parkeren van die bussen moet een oplossing gezocht worden.

De verplaatsing van de markt  

Zoals reeds gezegd is praktisch iedereen daar voor. Dat maakt van het Europaplein een dorpshart op zaterdag. Zaterdag is echter de drukste dag voor alle ondernemers. Het college had toegezegd om de markt zo neer te zetten dat alle ondernemers (de markt kooplui, De Havenhof én de Europaplein ondernemers) er profijt van zouden hebben. Dat is niet gebeurd. De kijk op de markt vanaf de rotonde bij de Amvo is erbarmelijk. Grauwe tentzeilen en alle karren en opslag gewoon daarachter in een openbare Zeestraat. Ook staan de marktkramen met de “lelijke kant” naar de winkels en huizen toe. De Havenhof heeft het drukker gekregen door die markt, maar de vaste winkels rond Europaplein zeker niet. Ook hier zijn zij degenen die er het slechtst vanaf komen. Het netter en gezelliger maken van de markt zodat iedereen er wat aan heeft is simpel te doen en overigens ook beloofd aan de ondernemers vóór dat de markt verplaatst werd.

Motie van Lijst Kras in de afgelopen Raad

Lijst Kras diende in de raad van 24-01-13 een motie in om de maatregelen van het college tijdelijk terug te draaien totdat het plein wordt omgetoverd tot een dorpshart. Verder werd gevraagd de markt netter op te zetten rond de rotonde en met de open kant naar de winkels en huizen toe. De mensen hoeven dan niet op de rijweg te lopen. Er zit namelijk nog 3 meter tussen de kramen en de rijweg. De VVD – ondernemerspartij bij uitstek volgens eigen zeggen – vond de motie veel te ver gaan. Lijst Kras vroeg een tijdelijke terugkeer naar de oude situatie en wil een aantrekkelijke markt. Niet teveel gevraagd dachten wij zo!!! De VVD bekokstoofde toen met de coalitiepartijen een nieuwe motie die alleen een tijdelijke terug- keer in de wintermaanden behelsde en absoluut niets meer. Lijst Kras trok na wikken en wegen zijn motie in vanwege het spreekwoord “beter een half ei dan een lege dop”.

Als het college niet heel snel de motie uitvoert, komt er pas in november weer een auto op het Europaplein. Een aantal ondernemers zullen die periode niet kunnen overbruggen. Lijst Kras zal dan ook blijven vechten voor tijdelijke terugkeer naar de oude situatie en een nettere, compactere markt met de open kant naar de winkels.

Lukt dat niet door onverschilligheid van de rest van de Raad en het college, voor het lot van de vele ondernemers in de Oude kom en de dijk, dan hebben we geen half ei maar gewoon een lege dop.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn