Tafeltennis vereniging Victory ’55 gered door Volendam 80 en het CDA ????

vic55
klik om te vergroten

Europaplein winterklaar gemaakt voor parkeren auto’s.

 Het was weer een heftige Raadsvergadering afgelopen donderdag. We hopen overigens dat de lezer heeft ontdekt, dat de verkiezingen eraan komen. Dat is simpel te constateren door vast te stellen dat veel politieke  partijen die na de verkiezingen 3 jaar radiostilte kennen -de stemmen zijn binnen en de kiezer is niet meer interessant- nu iedere week van zich laten horen. Mooie beloften worden weer gedaan en alles wordt uit de kast gehaald om zich goed te presenteren. Trap er niet in! Het is vóór iedere verkiezing hetzelfde liedje! Lijst Kras heeft u de afgelopen jaren met bijna 90 artikelen op de hoogte gehouden van de gang van zaken in onze gemeente, allemaal te vinden op onze website, zodat u weet waar u aan toe bent met Lijst Kras. Wij gaan 4 jaar lang voor uw belang.

 

Amendement Lijst Kras/VVD vervangen door motie!   

Op 9 oktober schreef Lijst Kras in dit blad een artikel over het gebrek aan steun van het college (Volendam 80/CDA) aan TV Victory ’55. Deze vereniging zou geen renteloze lening krijgen, terwijl alle andere sportverenigingen die wel krijgen, terwijl bij de grotere verenigingen ook nog veel onderhoud voor rekening van de gemeente komt. Lijst Kras stelde een amendement op om onmiddellijk aan deze ongelijke behandeling een eind te maken. Met een amendement verander je het voorstel van het college. De VVD sloot zich hier meteen bij aan. In de voorbespreking bleek dat alle partijen het met Lijst Kras/VVD eens waren. Toen bedachten de raadsleden van Volendam 80 en CDA een briljante truc; zij dienden een motie dwars tegen hun eigen wethouders in, om met hetzelfde voorstel te komen. Een motie is een oproep aan het college. Het verschil is dat nu hun eigen namen eronder staan. Zij zullen elders in dit blad wel met de eer gaan strijken. Lijst Kras en de VVD  hebben gewoon vóór gestemd. Het ging en gaat ons om de zaak. Wij wilden een stuk renteloze lening voor de TV Victory ’55. Dat is gelukt. Als het aan het college van Volendam 80 en het CDA lag was dit feest niet doorgegaan.

 

In de winter parkeren op het Europaplein 

Al in januari 2013 diende Lijst Kras een motie in om parkeren in de winter op het Europaplein mogelijk te maken, zolang er verder geen stappen m.b.t. het dorpshart gezet zouden worden. Na lange debatten met veel tegenstand van de coalitiepartijen werd dit plan nadat het van een aantal beperkende eisen was voorzien toch unaniem aangenomen.

Bijna iedereen blij, maar 1 oktober 2013 was er helaas nog niets gebeurd met het Europaplein. De onderhandelingen van het college met de bewoners en ondernemers waren vastgelopen en zonder 100% eensgezindheid onder alle betrokkenen (en dat ligt heel moeilijk) wilde het college de motie niet uitvoeren. In de Raad van vorige week vroeg Lijst Kras een spoeddebat/interpellatie aan over dit onderwerp. In dit debat pleitte Lijst Kras voor het onmiddellijk realiseren van parkeermogelijkheden voor 32 auto’s in de winter. Dit om voor economische steun te zorgen in de barre tijden voor de kleinere lokale ondernemingen die het net als in de rest van Nederland heel moeilijk hebben.

Welke maatregelen er na de winter genomen kunnen worden om een helpende hand te bieden aan veel ondernemingen wil Lijst Kras (gesteund door de VVD) open houden in tegenstelling tot alle andere partijen. Het college gaat nu onverwijld (hopen wij) aan het werk om het Europaplein klaar te maken om te parkeren.

 

email:  fractie@lijstkras.nl website: www.lijstkras.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn