Tase-terrein, het plein der tijdelijkheid?

tase
klik om te vergroten

De geruchten omtrent het Tase-terrein zijn ons niet ontgaan. Vanwege de aanhoudende geruchtenstroom heeft Lijst KRAS vragen gesteld aan het college van B&W over de plannen voor tijdelijke woningbouw op het Tase-terrein. Het college kan (nog) geen duidelijkheid geven welke doelgroepen in de tijdelijke woningen gehuisvest worden.  

 
Hoe zat het ook alweer?  
Net na de verkiezingen, op 28 april 2022 is de Startnotitie Tase-terrein behandeld in de gemeenteraad. Zoals de term doet vermoeden, wordt met een startnotitie het startsein gegeven om het plan verder uit te werken. Tot frustratie van Lijst KRAS, werd op verzoek van Volendam 80 en met steun van de overige coalitiepartijen het voorstel Tase-terrein ‘doorgeschoven’ om het nieuwe college de kans te geven zich over de startnotitie te buigen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en heeft het college besloten om de koers te verleggen en in te zetten op tijdelijke woningen. Daarmee kunnen we het Tase-terrein inmiddels omtoveren tot het plein der tijdelijkheid. Een tijdelijke supermarkt voor Dirk van den Broek, een tijdelijke parkeerplaats en nu onderzoekt het college de mogelijkheid om tijdelijke prefab woningen te plaatsen voor tijdelijke bewoners (minimaal 10 tot 15 jaar).  

Bouw voor de behoefte van onze eigen inwoners!  
Lijst KRAS ziet tijdelijke woningen niet als oplossing voor de woningnood in Volendam, en wil dat er definitief gebouwd wordt op het Tase-terrein. Definitieve woningbouw is namelijk iets waar onze inwoners echt mee geholpen zijn, in de vorm van een betaalbare woning voor starters en senioren. Tegelijkertijd zorgt dit voor doorstroming op de lokale woningmarkt doordat senioren hun (eigen) woning verlaten. Een tijdelijke woning zorgt voor onzekerheid, en is voor veel senioren daarom niet geschikt of vormt een obstakel om de vertrouwde eigen woning te verlaten. Het verlaten van de eigen woning is immers een grote stap, en niemand zit erop te wachten om op latere leeftijd nóg een keer te verhuizen.  

Visitekaartje van Volendam  
Het Tase-terrein is een van de laatste centrumlocaties om nieuwbouw te realiseren. Deze locatie is het visitekaartje van Volendam, en verdient een definitieve invulling waar onze eigen inwoners graag (in) wonen!   

Daarom doet Lijst KRAS een oproep richting het college en de gemeenteraad. Laten we deze handschoen met z’n allen oppakken. Met een beetje goede wil is het mogelijk om op het Tase-terrein een prachtige, definitieve woonwijk te realiseren voor onze (eigen) jongeren en senioren. 

Uiteindelijk is het realiseren van definitieve woningbouw op het Tase-terrein een verkiezingsbelofte geweest van alle partijen. Laten we zorgen dat we deze belofte nakomen!  

Fractie Lijst KRAS

Facebook
Twitter
LinkedIn