Tijdelijke invulling Tase-terrein als opmaat naar verhuizing RKAV- en FC Volendam? Lijst KRAS zegt NEE! (Deel 1/2)

default
klik om te vergroten

Lijst KRAS zegt NEE! (Deel 1/2)

Het bericht is u waarschijnlijk niet ontgaan; het college van burgemeester en wethouders onderzoekt de mogelijkheid om circa 80 tot 100 tijdelijke sociale huurwoningen te plaatsen op het voormalige terrein van Tase, de Steven van dorpelhal en het naastgelegen kunstgrasveld. In plaats van het entreegebied eindelijk een definitieve invulling te geven, worden er nog minstens 15 jaar tijdelijke woningen geplaatst en ‘gewacht’ op een mogelijke verhuizing van de RKAV-Volendam en stadion van FC Volendam.

Verhuizing van RKAV- Volendam voor Lijst KRAS onbespreekbaar!                                                                      

Tot verbazing van Lijst KRAS wordt er in ‘onze’ lokale politiek geen kritische noot gekraakt. Sterker nog, de grootste ‘Volendammer’ partij (VD’80) en ook BVNL spreken nu al over een win-winsituatie als de RKAV-velden en FC Volendam stadion naar de Purmer worden verplaatst. Genoemde partijen vinden het daarom een fantastisch idee om tijdelijke woningen te plaatsen, zodat we later ‘geen spijt krijgen’ als er een grotere ontwikkeling mogelijk is. Met andere woorden: wanneer de accommodaties van de RKAV en FC in hun geheel zijn verplaatst, dan is de weg vrij om een complete nieuwbouwwijk te realiseren. Voor Lijst KRAS een doemscenario. Volendam ademt immers sport, met ’de voetbal’ als het kloppende sportieve hart van ons dorp. Dit kloppende sportieve hart wordt bruusk verwijderd wanneer het RKAV-terrein en het voetbalstadion worden verplaatst naar de Purmer. Volendam verwordt in dit geval tot één grote woonwijk. De stadionlampen, het ‘even kijken bij de Zaterdag 1’, de duizenden jongens en meisjes in het oranje door het dorp op weg naar een training of een wedstrijd, dat maakt Volendam tot wat het nu is. Ook het (toenemend) aantal verkeersbewegingen op de nu al druk bereden wegen in en rondom Volendam en Edam maakt de keuze voor sport- en onderwijsvoorzieningen (ver) buiten de bebouwde kom zeer onverstandig.                 

Voor wat betreft woningbouw op de middellange termijn, zetten wij in op de verhuizing van de (zware) industrie aan de Julianaweg naar de Purmer. Dát is pas een win-win situatie!

Coalitiepartijen zwemmen met aankoop Purmergronden zonder plan de spreekwoordelijke fuik in

Maar ‘zover is het nog lang niet’ en daarom ‘is het verstandiger om alle opties open te houden’, hoor je de coalitiepartijen zeggen. Tegelijkertijd moet de gemeenteraad op korte(re) termijn besluiten nemen die wel degelijk van invloed zijn op het gebied rondom het Tase-terrein tot aan het Don Bosco College. Een van de belangrijkste daarvan is de aankoop van gronden in de Purmer. Behalve een relatief klein deel van de Purmer dat wordt ‘gereserveerd’ voor de verhuizing van (de zware industrie) Julianaweg, is voor 75% van de Purmer nog geen plan bedacht. Als de coalitiepartijen onder aanvoering van Volendam’80 alle opties open willen houden, zal de meerderheid van de gemeenteraad met de aankoop van alle gronden in de Purmer ‘moeten’ instemmen. Als eenmaal miljoenen zijn geïnvesteerd in deze aankoop, is er plotseling geen weg meer terug en is een rendabele invulling van deze gronden een bittere noodzaak om een financiële strop te voorkomen. Hierbij is dus zelfs een verhuizing van de RKAV, EVC, Tennis/Padelvereniging Dijkzicht en het Don Bosco College en/of de Triade niet uitgesloten. Op deze manier zwemt de gemeente de spreekwoordelijke fuik in, waarbij de tijdelijke woningen op het Tase-terrein kunnen worden gezien als een eerste stap in de verkeerde richting.

Het is tijd om keuzes te maken, niet om de makkelijkste weg te kiezen!

Lijst KRAS vindt dat het daarom nu tijd is om keuzes te maken. Een verhuizing van RKAV- Volendam en middelbare scholen is voor ons onbespreekbaar. Wat ons betreft horen sport- en onderwijsvoorzieningen in de kern van het dorp en niet in de Purmer. Voor Lijst KRAS is het daarom een kulargument om een definitief plan voor het entree gebied van Volendam minimaal 15 jaar vooruit te schuiven en tijdelijke woningen te plaatsen.

In een eerder artikel plaatste Lijst KRAS grote vraagtekens bij tijdelijke woningen als ‘oplossing’ voor de woningnood. Hierover later meer.

Fractie Lijst KRAS

Facebook
Twitter
LinkedIn