Tijdelijke invulling Tase-terrein als opmaat naar verhuizing RKAV- en FC Volendam? Lijst KRAS zegt NEE! (Deel 2/2)

default
klik om te vergroten

Het bericht is u waarschijnlijk niet ontgaan; het college van burgemeester en wethouders onderzoekt de mogelijkheid om circa 80 tot 100 tijdelijke woningen te plaatsen op het voormalige terrein van Tase, de steven van dorpelhal en het naastgelegen kunstgrasveld. In plaats van het entreegebied eindelijk een definitieve invulling te geven, worden er nog minstens 15 jaar tijdelijke woningen geplaatst en ‘gewacht’ op een mogelijke verhuizing van de RKAV- Volendam en stadion van FC Volendam. Voor Lijst KRAS een doemscenario.

Tijdelijke woningen zijn nooit ‘tijdelijk’!                                                                                                          Het is te mooi om waar te zijn; we ontlasten de woningnood met 100 tijdelijke ‘kwalitatief hoogwaardige’ sociale huurwoningen op Tase-terrein, we richten de openbare ruimte in als ‘niet van definitief te onderscheiden’ en ruimen het in zijn geheel na 10-15 jaar weer op om te komen tot een prachtig nieuw plan. Lijst KRAS waarschuwt al langer om toch vooral realistisch te blijven. De praktijk (in andere gemeenten) leert ons dat woningen nooit tijdelijk zijn voor een periode van 10-15 jaar. Dit heeft met drie factoren te maken: gemeentelijke kosten die niet (veel) lager zijn dan voor definitieve woningbouw, de jarenlange voorbereidingstijd van een definitief plan én de voortdurende wooncrisis. Ondanks dat het bouwen van tijdelijke woningen anders doet vermoeden, resulteert dit voor de gemeente niet in (veel) lagere kosten. Denk aan het bouwrijp maken van de gronden, de kosten voor de fundering en inrichting van de openbare ruimte. Deze kosten moeten worden terugverdiend door verhuur van woningen. Ten tweede duurt het gemiddeld zeven jaar aan voorbereiding voordat de 1e paal de grond in gaat. Om over 10 jaar ‘definitief’ te kunnen wonen op het Tase-terrein, moet vandaag worden gestart met de voorbereidingen. In de praktijk is dit niet realistisch omdat de gemeente immers al veel geld en tijd investeert in de tijdelijke woningen.

Tot slot de wooncrisis. Het ziet er niet naar uit dat de wooncrisis de komende jaren minder wordt. Denk alleen al aan de onmogelijke opgave om alle statushouders te huisvesten. Deze groep komt ‘vast’ te zitten in de tijdelijke woningen, omdat er überhaupt geen vergelijkbare woning en huurprijs beschikbaar komt.

Kijk naar de lokale behoefte!                                                                                                                             Van de circa 1620 geregistreerde woningzoekenden bij Woningcorporatie de Vooruitgang (cijfers 2022), is 63% van de geregistreerde woningzoekenden 50 jaar of ouder en bijna de helft van het totaal aantal geregistreerde woningzoekenden is ouder dan 67 jaar. Voor senioren is verhuizen naar een tijdelijke woning geen oplossing. Deze mensen op leeftijd willen de zekerheid dat zij nog 1 keer hoeven te verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Het verlaten van de eigen woning is immers een grote stap, en deze doelgroep zit er niet op te wachten om 15 jaar later nóg een keer te moeten verhuizen. Dit maakt de plannen voor tijdelijke woningen op het Tase terrein absoluut onaantrekkelijk voor senioren. Ook komt de doorstroming van ouderen naar een levensloopbestendige woning niet op gang, terwijl dát juist een win-win situatie oplevert voor de huidige woningnood.

Zijn tijdelijke woningen alleen voor statushouders?                                                                                        Natuurlijk is het niet zo dat alle tijdelijke woningen worden toegewezen aan statushouders. Tegelijkertijd is het een feit dat (goedkope) tijdelijke huurwoningen júist voor deze doelgroep uitkomst biedt. Met een taakstelling vanuit de Rijksoverheid om tientallen statushouders per jaar (78 statushouders voor Edam-Volendam tot mei 2023) te huisvesten, faciliteren we met tijdelijke woningen kortdurend een structureel huisvestingsprobleem. Lijst KRAS ziet de noodzaak voor de huisvesting van statushouders, maar wij vinden het entree van Volendam niet geschikt voor een tijdelijke oplossing van (meer dan) 15 jaar.

Tot slot;

Lijst KRAS maakt zich hard om de sport- en onderwijsvoorzieningen in de kern van het dorp te behouden. In reactie op ons artikel hebben wij gemerkt dat onze visie bij een breed publiek op steun kan rekenen. Wij zullen er alles aan doen om deze stem over te brengen bij de huidige coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouder, voordat er besluiten worden genomen die ons dorp voorgoed veranderen. Op het Tase terrein, de Steven van Dorpel hal en het naastgelegen kunstgrasveld willen wij definitieve woningbouw met het wettelijk verplichte percentage van 30% sociale huur, de rest van de woningen zullen wat ons betreft bestaan uit betaalbare koop en huurappartementen voor starters én senioren. Hiermee komt doorstroming op de huizenmarkt op gang en komen er woningen beschikbaar voor een brede doelgroep.

Wij houden u op de hoogte!

Facebook
Twitter
LinkedIn