U ziet het goed! Fractie Kras wordt Lijst Kras

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

U ziet het goed!! Vanaf 3 maart 2010 gaat fractie Kras indien de kiezer zo beslist, verder als Lijst Kras.

De komende weken stellen we ons aan u voor.

Vanaf zijn vertrek in 2007 uit Recht door Zee, is hij doorgegaan als eenmansfractie in de raad van Edam – Volendam. De afgelopen 2 jaar heeft hij maar liefst 46 artikelen geschreven over het reilen en zeilen van de lokale politiek. Daarbij hebben de belangen van de burgers in deze gemeente altijd voorop gestaan. Nooit alleen maar kritiek op anderen, altijd oplossingsgericht.

Loek Kras, in het dagelijks leven directeur van de St. Nicolaasbasisschool in Volendam, wordt de lijsttrekker van Lijst Kras. Met nieuwe mensen gaat Lijst Kras vol vertrouwen de verkiezingen in. Wij rekenen daarbij op u, zoals u de komende jaren op ons kunt rekenen.

 

Waarin onderscheidt Lijst Kras zich van andere partijen?

Lijst Kras:

 • Is niet louter een belangenpartij voor individuen en toevallige groepsbelangen; wij gaan uit van het algemeen belang binnen de gehele gemeente.
 • Neemt openlijk stelling in de dagelijkse politiek van Edam-Volendam.
 • Is altijd aanspreekbaar met een open houding voor ieders argumenten; wij zijn direct betrokken bij wat de burger raakt.
 • Doet nagenoeg wekelijks van zich spreken in publicaties die voor ieder verstaanbaar zijn; geen moeilijke woorden en duistere formuleringen maar klare taal: openheid.
 • Probeert de band en het vertrouwen van de burger met de politiek te herstellen; 4 jaar klaar staan voor problemen en vragen van de burger, niet alleen vlak voor de verkiezingen.

Een greep uit de speerpunten Lijst Kras in alfabetische volgorde:

 • Actief welzijn/jeugdzorg beleid
 • Betaalbare woningbouw
 • Bewaken gemeentelijke Financiën
 • De dijk autovrij
 • Huisvesting gemeente met oog voor de realiteit/toekomst
 • Infrastructuur verbeteren
 • Recreatiefunctie Slobbeland versterken en behouden voor de inwoners
 • Serieuze aandacht voor senioren

De speerpunten zullen de komende weken door kandidaten van lijst Kras van een toelichting worden voorzien.  Kijk uit naar het blauwe logo van Lijst Kras.

Facebook
Twitter
LinkedIn