UITSTEL Tase terrein een feit!

RemoteMediaFile_6554302_0_2021_12_29_12_07_00
klik om te vergroten

Op donderdagavond 26 april vond de 1e raadsvergadering plaats in een nieuwe samenstelling van de Raad. Hoewel Lijst KRAS vol goede moed aan de Raad begon, heeft de nieuwe Raad onder aanvoering van Volendam80 zich direct laten gelden: het besluit om middels een startnotitie het startschot te geven voor de verdere planuitwerking van het Tase terrein is op verzoek van Volendam80, VVD en BVNL van de agenda geveegd. De grootste partij met 7 van de 25 raadsleden parkeert het besluit voor de verdere planuitwerking van het Tase-terrein liever in de ijskast, totdat haar eigen toekomstige wethouder zijn of haar mening heeft gegeven over de onderstaande uitgangspunten. Oordeelt u zelf.  

  1. Gestapelde bouw: wonen op de verdiepingen en dienstverlenende en maatschappelijke functies in de plint.
  2. 30% sociale huurwoningen  
  3. Woontypologie: huur- / koopappartementen/ studio’s ten behoeve van senioren, starters en jonge jonge gezinnen in sociale en midden segment  
  4. Parkeren vindt zoveel mogelijk ondergronds plaats 
  5. Het gebied ontsluiten via de nieuwe rotonde op de Julianaweg 
  6. Er wordt onderzocht of er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden om parkeerdruk in de omgeving te verlagen
  7. Het onderzoeken van de mogelijkheden van houtbouw en het onderwijs hierbij te betrekken 

Bij het laatste uitgangspunt plaatst Lijst KRAS overigens wel de kanttekening dat houtbouw absoluut niet tot vertraging of hogere kosten mag leiden ten opzichte van traditionele bouwmethoden. 

Verder kan Lijst KRAS zich volledig in de uitgangspunten vinden, en pleit daarbij voor woningbouw op de locatie van het de oude St. Vincentiusschool. Helaas is tijdens de behandeling in het Raadsplein gebleken dat de VVD in letterlijke zin niet bereid is om koste wat het kost te bouwen op het Tase terrein. Genoemde partij ziet graag eerst een financiele onderbouwing van de kosten en opbrengsten van de broodnodige woningen. Hoewel BVNL in 1e instantie mee leek te gaan met het standpunt van Lijst KRAS, GroenLinks en PVDA om het voorstel wel te behandelen en het startschot te geven voor de verdere planuitwerking, is de partij hier na overleg met toekomstig coalitiegenoot Volendam80 op teruggekomen. Door voortschrijdend inzicht, aldus BVNL. Het kan verkeren, zullen we maar zeggen. Voortschrijdend inzicht leert de genoemde partijen hopelijk ook te beseffen dat het besluit om het voorstel in de ijskast te parkeren een aderlating is voor alle jongeren die met smart wachten op een woning.   

De partijen die tijdens de verkiezingsperiode hun mond vol hadden van zo snel mogelijk bouwen op het Tase terrein, breken tijdens de eerste raadsvergadering geen lans voor onze jongeren die eerder gisteren dan vandaag het huis uit willen. Lijst KRAS zal zich ondanks deze gemist kans koste wat het kost blijven inzetten voor woningbouw op het Tase terrein en op de locatie van de oude St. Vincentius-school. En nu maar hopen dat er snel een nieuw college wordt gevormd, zodat ook de Raad weer een besluit durft te nemen in het belang van de gemeenschap. 

Facebook
Twitter
LinkedIn