Vage zinnen

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten

Ontwikkeling wandel – en fietspaden in de Zeevang en nabij Katwoude !

In dit vijfde artikel van fractie Kras aangaande het coalitieakkoord tussen Volendam 80, CDA en VVD willen we u attenderen op vage en vreemde prioriteiten, die zij zich gesteld hebben. De titel van dit stukje is rechtstreeks overgenomen uit het coalitieakkoord. Het is niet het eerste waar fractie Kras bij op zou komen.

Eén van de redenen waarom mensen kopschuw zijn ten opzichte van de politiek, is het feit dat er veel vage dingen gezegd worden in woorden die niemand begrijpt. De bedoeling van politici zijn dan ook niet te volgen of te controleren. Hoewel er ook concrete zaken in het coalitieakkoord staan volgen er nu uitspraken die anders geformuleerd hadden kunnen worden of gewoon beter weggelaten.

  • Adequate inzet van de gemeente om zo mogelijk, initiatieven vanuit de gemeenschap te faciliteren;
  • Het ingezette integrale veiligheidsbeleid uitwerken;
  • Het implementeren van de uitgangspunten van de inmiddels opgestelde detailhandelsstructuurvisie;
  • zorgcentra toerusten op exponentiële vergrijzing;
  • Het opgestelde structuurplan zal als leidraad dienen voor de nieuwe planologische ontwikkelingen;
  • Op basis van het coalitieprogramma zal worden aangegeven of en zo ja, welke en op welke termijn prioriteiten worden opgepakt en uitgevoerd;

Krijgt u al tranen van ontroering in uw ogen bij het lezen van bovenstaande. Weet u nu waar u aan toe bent? Dan staan er nog prioriteiten in het coalitieakkoord die we samen met argusogen moeten volgen.

Wat denkt u van: “Het spoedig afschaffen van overbodige gemeentelijke regelgeving” of “Inzet voor het in stand houden van de visserij” . Prima zaken waarbij geen concrete actiepunten of voorbeelden worden gegeven, noch een tijdspad wordt aangegeven.

Fractie Kras houdt u op de hoogte.

Facebook
Twitter
LinkedIn