Verkiezingsstrijd barst los tijdens begrotingsraad 2010

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten
  • Gelukt! AVE eindelijk op weg naar nieuwe huisvesting
  • RKAV naar nieuwe accommodatie
  • Motie vacaturestop ambtenaren

 

Vorige week donderdag vond de behandeling plaats van de begroting 2010. De schaduw van de recessie overschaduwde dit gebeuren al maanden. Een aantal partijen wilden niets eens serieus over de begroting praten, maar afwachten wanneer er meer cijfers bekend zouden worden van het Rijk. Dat kan natuurlijk niet. Beslissingen moeten genomen worden juist nu. Daadkracht is belangrijk in moeilijke tijden.

Financiële positie Edam-Volendam

De financiële positie van onze gemeente is op dit moment vrij goed te noemen. De Algemene reserves zijn sinds jaren niet zo goed gevuld  geweest, terwijl ook de verkoop van de Nuon aandelen de gemeente geen windeieren heeft gelegd. Overigens wordt de opbrengst van die verkoop gereserveerd, zodat we tot in lengte van jaren de rendementen van die opbrengst kunnen gebruiken om de vaste lasten van de gemeente te betalen. Ook heeft de gemeente al miljoenen gereserveerd om eventuele kortingen door het Rijk de komende jaren op te vangen.

Prioriteiten bevroren

Het college kwam voor deze begroting met een uniek voorstel, namelijk het bevriezen van de prioriteiten. Prioriteiten zijn zaken die de gemeenteraad graag wil uitvoeren in het komende jaar, maar omdat alle gemeenten gekort gaan worden door het Rijk wilde het college wachten op betere tijden. Bij die prioriteiten zat het voorstel om eindelijk de atletiekbaan van de AVE en de sterk verouderde accommodatie van de RKAV op te knappen. Lijst Kras wilde deze twee prioriteiten absoluut door laten gaan. De strijd hierover werd al weken achter de schermen gevoerd en een steeds grotere meerderheid om deze plannen door te voeren tekenden zich af.

Motie Vacaturestop ambtenaren

Lijst Kras is ook altijd voorstander van voorzichtig omgaan met de beschikbare gelden. Alleen willen wij bezuinigen door onmiddellijk een vacaturestop in te voeren voor ambtenaren. De salariskosten voor het ambtelijk apparaat zijn het afgelopen jaar weer met meer dan een miljoen euro gestegen mede door de komst van ongeveer 12 nieuwe medewerkers. In onzekere tijden moet daar het eerst de rem op. Ons huidige ambtenaren korps is mans genoeg alle lopende zaken te behartigen. Deze en andere besparingen leveren meer dan genoeg op – naast de vrij goede financiële positie van onze gemeente – om tegenvallers m.b.t. de Rijksuitkering op te vangen. Toch is de motie (nog) niet ingediend. Tot grote vreugde van Lijst Kras zegde de voorzitter van de raad (de burgemeester) toe om in december met voorstellen te komen die nog meer bezuinigingen opleveren. Lijst Kras wacht deze voorstellen met spanning af.

Ontknoping  voor AVE en RKAV

Naarmate de dag vorderde tekende zich een grote meerderheid af om de prioriteiten RKAV en AVE toch door te laten gaan. Uiteindelijk gingen ook Volendam 80 en het hele college overstag om deze prioriteiten per onmiddellijk door te laten gaan. Volendam 80 wilde eerst nog een slag om de arm houden, maar werd zo geënthousiasmeerd door collega partijen, dat zij nu i.p.v. december of later akkoord gingen.

 

Fractie Kras is Lijst Kras geworden

Vorige week heeft u in de Nivo kunnen lezen dat fractie Kras door gaat met de verkiezingen. Een hele ploeg nieuwe mensen is bereid gevonden om met frisse moed de gemeentelijke politiek nieuw leven in te blazen. Wij zullen doorgaan u van deze plaats te voorzien van informatie. Een nieuw logo hoort bij deze verandering. Loek Kras – van fractie Kras – wordt de lijsttrekker van de partij en omdat mensen erg moeten wennen aan nieuwe namen, blijft Kras in ieder geval deze verkiezingen in de naam staan. U kunt als vanouds op ons rekenen. Kunnen wij op u rekenen maart 2010?

Facebook
Twitter
LinkedIn