Verplaatsing markt naar Europaplein goede zaak?

europapleinkopie
klik om te vergroten

Tijdelijk opheffen parkeerverbod Europaplein getuigt van visie. 

 
Verplaatsing van de markt

Sinds enkele maanden is de markt naar het Europaplein verplaatst. In de Conijnstraat liep de klandizie enorm terug en markt dreigde verloren te gaan. Er heeft een opleving plaatsgevonden sinds de verplaatsing naar het Europaplein. Veruit de meeste bezoekers zijn  enthousiast en de drukte is dan ook behoorlijk toegenomen. Toch zijn er nog wel verbeterpunten. Als je van de rotonde bij de Amvo de Zeestraat inloopt op zaterdag, lijkt het wel of de Occupy beweging zich heeft genesteld langs de achterkant van de winkels van de Havenhof. Een grauwe massa van tentzeilen en een rommelige massa daarachter op de weg. Dit kan veel netter! Een markt gegroepeerd  tot de rotonde en dus niet voor de zijkant van de Havenhof. Vervolgens met de buitenkant naar de winkels toe, zodat het echt gezellig wordt voor iedereen. Verder geen marktkaasboer of bloemenman vóór de zaak van een winkelier met hetzelfde product. Als dan ook nog het met vergunning parkeren voor straten als Calcoengracht en de W.J. Tuinstraat op zaterdag wordt opgeheven, dan is de Oude Kom op de drukste dag van de week ook redelijk bereikbaar. We doen dan niemand tekort. Overigens is vóór de verplaatsing van de markt, de Oude Kom ondernemers ook toegezegd dat ze met de “gezellige” kant naar de winkels en huizen toe zouden komen te staan.

 

Omzet keldert naar beneden      

Dat de omzet van de ondernemers flink gedaald is sinds de invoering van een autovrij Europaplein kan een kind zien. De winkels zijn vaak leeg en echte piekmomenten zijn er niet meer. Het argument dat er toch veel auto’s bij de Amvo staan zegt niets. Veel bewoners hebben hier een parkeervergunning. Verder hebben de ondernemers de tijd en de behoefte om massaal in actie te komen. Dat doe je niet bij een kleine tijdelijke omzetderving met zicht op betere tijden. Een goed bestuur dat het beste voor heeft met zijn inwoners neemt maatregelen als zaken anders lopen, dan bedoeld. Hierbij gaan we ervanuit dat het niet de bedoeling is van dit college om tientallen ondernemers van de Oude kom failliet te laten gaan. Tot de toeristische visie  en het centrumplan dorpshartontwikkeling ontwikkeld zijn en in stadium van uitvoering, moeten er korte termijn maatregelen genomen worden om de negatieve effecten van het leeg maken van het Europaplein te compenseren.

 

Maatregelen voor de korte termijn Europaplein:

 

– Het omdraaien en netter maken van de markt (zie elders in dit artikel);

– In de wintermaanden parkeren op het Europaplein toelaten;

– De busplaatsen voor toeristen terug, zodat de gezelligheid van wandelende toeristen,

door het centrum weer terug komt;

– Duidelijke bebording parkeren. Voor toeristen het Marinapark en bij de Parallelweg

Facebook
Twitter
LinkedIn