Vluchtelingen in kermistent in Edam?

kermistent
klik om te vergroten

In de gemeenteraad van Purmerend laaide de emoties hoog op in verband met eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in deze stad. Ook in de raad van Edam-Volendam kwam de vluchtelingen problematiek aan de orde.

Vorige week donderdag kwam de gemeenteraad bijeen voor hun 3-wekelijkse raadsvergadering.
Het belangrijkste punt was het plan om de Maria Goretti te slopen en daar seniorenwoningen en huisvesting voor Odion te realiseren. De opbrengsten van de grondverkopen kunnen dan deels ingezet worden voor het realiseren van een turnhal voor Mauritius en de Beukers, waar Lijst KRAS net als de rest van de Raad groot voorstander van is. Zie Lijst Kras over Maria Goretti

Motie GroenLinks en PvdA voor het opnemen van vluchtelingen

Aan het eind van de Raadsvergadering werd er een motie ingebracht m.b.t. het opnemen van vluchtelingen in onze gemeente. Een tijdje geleden is daarvoor een oproep gedaan door de minister aan de gemeenten in Nederland. De meeste partijen en het college gaven aan geen grote groepen vluchtelingen te kunnen herbergen gezien de grote problematiek die daarbij om de hoek komt kijken. Denk daarbij aan opvang en begeleiding van de vluchtelingen, huisvesting, scholing, voeding, werk, zorg en opname in de maatschappij, terwijl er in onze gemeente geen (grote) gebouwen leeg staan.
We willen inzetten op regionaal overleg en versnelling van huisvesting van statushouders zodat er in opvangcentra meer plaats vrij komt voor de opvang van vluchtelingen.

Acute opvang

De burgemeester verklaarde nog dat hij in contact is met alle regio collegae i.v.m. acute opvang voor enkele dagen in deze regio van niet al te grote groepen. Hij zei verder open te staan voor ideeën omtrent opvang en plaatsing van vluchtelingen. Na een schorsing trokken Groen Links en de PvdA hun motie in overtuigt dat collega raadspartijen en het college van goede wil waren. Toen nam woordvoerder van Volendam 80 mevr. Bootsman het woord. Zij had al een goed idee, dat zij college en Raad wilde voorleggen, na overleg met de achterban van haar partij die op de publieke tribune zat. Zij stelde voor om de feesttent die met kermis in Volendam staat te gaan huren als gemeente en die dan in Edam te plaatsen. Op een woedende reactie van Groen Links betoogde zij, dat het absoluut niet spottend was bedoeld maar een serieus voorstel van haar partij, Volendam 80.

Lijst Kras houdt zich vast aan de bovenstaande afspraken die gemaakt zijn met de andere raadspartijen en het college. Een kermistent vol vluchtelingen, waar dan ook geplaatst in onze gemeente, vinden wij een heel slecht idee.

Facebook
Twitter
LinkedIn