Volendam 80 haalt de vaart eruit!(20)

vd80
klik om te vergroten

Lijst Kras volgt eigen koers

 

In de Nivo van vorige week werden de lezers van deze krant verblijd met een artikel van Volendam 80.  Het gaat over hoe negatief alle politieke partijen wel zijn behalve dan Volendam 80, die er energiek tegen aan gaat voor het algemeen belang. Eén partij wordt hierbij niet genoemd het CDA, maar daarover straks meer. Met deze veeg uit de pan denkt Volendam 80 een positief startsein te hebben gegeven voor samenwerking met andere partijen, in de moeilijke bestuurlijke periode die ons te wachten staat. Een wel zeer slechte start naar onze mening.

 

Overeenkomsten

Dat Lijst Kras door Volendam 80 negatief wordt genoemd verdient een nadere beschouwing. Op belangrijke dossiers zit Lijst Kras met meerdere partijen ook met Volendam 80 namelijk op één lijn. Denk aan het bouwen in de Broeckgouw voor de eigen bevolking. Lijst kras heeft zich daar van meet af aan voor in gezet en het college daarin gesteund. Overigens zijn we het niet met alles eens wat daar gebeurt. De hoge grondprijzen per m2 waarbij sommige kopers dan ook nog een deel van de steeg waar ze aan grenzen moeten kopen voor een kapitaal, vinden wij niet kunnen. Dat is als zodanig ook niet in de Raad geweest. Voor wat betreft huisvesting zitten Lijst Kras, CDA en Volendam 80 op één lijn. Het HHNK inrichten voor ambtenaren legt een ontoelaatbare claim op de gemeentelijke financiën. We zien liever dat het HHNK wordt verkocht en de MGR. Veermanlaan nieuw wordt gebouwd in twee lagen, volgens huidige, moderne  maatstaven.

 

Volendam 80 duldt geen tegenspraak

Lijst Kras is het zeker niet met alles eens wat Volendam 80 voorstaat.

Het Europaplein en omgeving verbouwen tot dorpshart voor nog meer en grotere winkels, die niets toevoegen in een tijd dat de winkelstand overal ernstig terugloopt, willen wij persé niet. Een versmalde Zeestraat, omringd door semi-hoogbouw en een gigantische parkeergarage, met aantrekkingskracht naar het centrum van duizenden auto’s, ziet Lijst Kras niet zitten. Ook de minachting waarmee ondernemers in de gemeente werden en worden behandeld staat ons totaal niet aan. Na bakken met kritiek daarop van Lijst Kras lijkt er eindelijk een kentering te komen. Verder steekt het Lijst Kras dat in het opgezette monumenten beleid – op zich positief – zo weinig aandacht is voor de eigenaren die het hardst getroffen worden. Hun argumentatie dat hun bezit veel minder waard is geworden en dat ze veel minder mogelijkheden hebben om over hun eigen bezit te beslissen, wordt door het college aan de kant geveegd. Alles moet wijken voor “het algemeen belang”.

 

CDA buiten schot        

Is het u opgevallen dat alleen het CDA niet genoemd is bij de “negatieve” partijen?  Sinds het debacle 1 ½ jaar geleden waarbij het CDA persé zand onder de speeltoestellen wilde en daar bijna zelfs een coalitiebreuk voor over had, lopen ze keurig in de pas van hun grote coalitie broer. Het  CDA mag zich nu – als ze zich goed blijven gedragen-  in positieve belangstelling verheugen van Volendam 80. Lijst Kras steunt iedere partij met goed beleid die de eigen bevolking hoog heeft staan en die zich niet in een ivoren toren opsluit.

 

email:  fractie@lijstkras.nl    website: www.lijstkras.nl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn