Voorstel fractie Kras m.b.t. de verkeersproblematiek Zuideinde

IMG - Lijst Kras buttons - 1024x643 - JPG
klik om te vergroten
Het Zuideinde – behoudens geldende uitzonderingen –  vrij maken van motorvoertuigen voor het grootste deel van dag, 7 dagen in de week en 365 dagen in het jaar:
Vanaf 06.00 uur t/m 11.00 vrij  toegankelijk. Na 11.00 uur t/m 06.00 uur (de volgende morgen) alleen toegankelijk met een speciale pas.

Nadere bepalingen speciale pas

Speciale pas voor toegang tot het Zuideinde na 11.00 uur:
  • Neringdoenden ter plaatse en beroepsvissers
  • Klanten/leveranciers Prins/Schokker i.v.m. groot en/of zwaar materieel. Niet voor horeca en detailhandel. Gelimiteerd aantal. Maximaal toegang voor 15 auto’s per bedrijf per dag. Geldig: ma/.vrij. van11.00 tot 17.00
  • Bewoners Zuideinde vanaf het Marinapark t/m de afrit Kathammerstraat. (zie ook: “verlaten Zuideinde-gebied”)
  • Hulpdiensten

Nadere bepalingen verlaten-Zuideinde gebied

Hoe de dijk te verlaten?
  • Bewoners Zuideinde vanaf het Marinapark t/m de afrit Kathammerstraat verlaten het Zuideinde via de afrit Kathammerstraat.
     Overige motorvoertuigen:
  • Tot 11.15 uur: via de Zeestraat naar beneden.
  • Na 11.15 uur: via de loswal richting café het Havengat en vervolgens via de Brugstraat naar beneden (zeer beperkt aantal: uitsluitend pashouders).

Parkeerterrein Haven-Zuid

Parkeerterrein Haven-Zuid openstellen vanaf 06.00 t/m 10.30 uur voor het inrijden van verkeer .

Uitrijmogelijkheid tot 11.00 uur. Na 11.00 uur parkeerterrein afgesloten en is uitrijden niet meer mogelijk behalve voor pashouders en op vaste tijden voor een gelimiteerd aantal motorvoertuigen Prins/Schokker,

Overige bepalingen

Toeristen en overige bezoekers, mogen met de auto niet meer de dijk op: Parkeren bij het Marinapark of de Parallelweg.
Bewoners Zuideinde na 11.00 uur ook niet meer met de auto de dijk op (behoudens stuk Marinapark – afrit Kathammerstraat).
Geen enkel gemotoriseerd voertuig mag parkeren aan de loswal (Uitsluitend laden en lossen).
Huidige parkeerwachter Haven-Zuid een functie aanbieden bij de gemeente.
Afsluiten haven vanaf café Lennons (voorheen Kakatoe) na 11.15 uur voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor wordt dus ook de Zeestraat na 11.15 uur autovrij.
Deze maatregelen zo snel als mogelijk – na goed overleg met alle betrokkenen en eventuele fysieke aanpassingen- invoeren, met als streefdoel vóór april 2010.
Cruciaal daarbij is het aanpassen van de bebording, waarbij toeristen die Volendam binnenkomen, niet meer naar het parkeerterrein Haven – Zuid toe verwezen worden, maar uitsluitend  naar het Marinapark en de Parallelweg
Facebook
Twitter
LinkedIn