Voortgang ontwikkeling koopwoningen in fase 9 & 10 alleen bij eerste tranche vertraagd

broeckgouw
klik om te vergroten

Aardgasvrij bouwen per 1 juli in heel Nederland verplicht

Zoals bij velen bekend worden dit jaar en deels volgend jaar de laatste bulk aan koopwoningen in de Broeckgouw aan de man gebracht. Het gaat om maar liefst 132 woningen. Vele jonge mensen zitten met smart op deze woningen te wachten. Deze woningen worden in drie tranches aan de man gebracht, waarbij iedere keer eerst een bouwmarkt wordt georganiseerd. De voltallige gemeenteraad heeft in december 2017 de duurzaamheidsagenda 2018-2022 vastgesteld met het verzoek te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om in het restant van de Broeckgouw duurzaam bouwen gestalte te geven. Vanaf 1 juli gaat 2018 treedt een landelijke wet in werking, die verplicht tot aardgasvrijbouwen van alle woningen vanaf die datum gerealiseerd gaan worden. Er wordt ook druk uitgeoefend op projecten die vóór 1 juli al een omgevingsvergunning hadden, om alsnog aardgasvrij te gaan bouwen. Aardgasvrij bouwen wordt de komende tientallen jaren de norm die door “Den Haag” is uitgezet.

De eerste bouwmarkt

De eerste van de drie bouwmarkten die georganiseerd gaat worden voor fase 9 & 10 zal in juli 2018 plaatsvinden. Dat heeft dus ruim 2 maanden vertraging opgelopen, maar in die tijd is er keihard gewerkt door alle betrokkenen om alle ins en outs rond aardgasvrij bouwen op een rijtje te krijgen. Voor de betrokken aannemer en de gemeente is het een hele verantwoording om dit eerste grote project verantwoord te gaan uitrollen. Niemand heeft dan ook maar één seconde stilgezeten. Integendeel. Aardgasvrij bouwen is duurder, het realiseren ervan is nog geen automatische piloot en de kwaliteit ervan moet gegarandeerd en aan geen twijfel onderhevig zijn. Uiteraard is voor fase 9 & 10 en Europese aanbesteding gedaan. Hoewel de voorkeur in principe uitgaat naar lokale aannemers(zie de bouw van de nieuwe Seinpaal), is er dit keer een andere landelijk zeer bekende bouwonderneming uitgekomen, die overigens een nauw samenwerkingsverband heeft met Smit Electra uit Volendam, Koopmans genaamd. Het bedrijf – een hele grote – heeft zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Het goede nieuws is verder dat de tweede en derde tranche gewoon volgen afspraak en tijd plaats zullen vinden. Dat betekent dat de verkoop van de 2e tranche (waaraan voorafgaand een bouwmarkt) nog eind dit jaar in december zal plaatsvinden. De laatste huizen van fase 9 & 10 zullen medio 2019 aan de man gebracht worden. Er zal verder scherp gekeken worden naar manieren om de prijs marktconform of lager te krijgen.

Wat staat er verder nog te gebeuren in de Broeckgouw?

· Nieuw aanbod van GPO- kavels (volgende verkoop gepland medio 2018)
· Nieuw aanbod van nieuwe vrije kavels (volgende verkoop gepland medio 2018)
· De ontwikkeling van 10 seniorenwoningen (informatiemarkt Q3 2018, aanbesteding 2018-2019)
· De aanpassing van de watervilla’s fase 10 (transformatie aardgasvrij 2018, aanbesteding 2018-2019)
· De ontwikkeling van een Woonzorgcentrum (samenwerkingsovereenkomst 1e helft 2018, ontwikkeling en realisatie 2019)
· Uitvoeren van een woonwensonderzoek (uitvoering 1e helft 2018, definitief resultaat na bouwvak)
· De invulling en ontwikkeling van het oostelijk wooneiland fase 6 (participatietraject t.b.v. programmering 2018, ontwikkeling 2019)
· De ontwikkeling van 10 woningen Wieringenlaan fase 6 (start ontwerptraject 2e helft 2018)
· De programmering van de oostkant van fase 10, start ontwikkeling 2019
· Het ontwikkelen van een bouwspeelplaats, turnhal en stalling viswagens (inrichtingsplan, opstalontwikkeling)
· Het ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor Club- en Buurthuiswerk (opstalontwikkeling)

U begrijpt wel uit bovenstaande opsomming dat er keihard wordt gewerkt door wethouder Albert Koning van LijstKRAS en een groot team van medewerkers om de broodnodige projecten van de grond te krijgen. We hebben het dan nog niet eens over de ontwikkeling van Het Maria Goretti terrein die ook op stapel staat en het Europaplein, de nieuwe sporthal en de Waterdam waar dit moment al hard aan wordt gewerkt.

LijstKRAS en deze coalitie gaan ervoor. Wij gaan er van uit dat u ons enthousiasme deelt.
Edam- Volendam bruist van de (bouw)activiteiten als nooit te voren.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn