Vrijwilligerswerk is van essentieel belang

thumbnail_VrijwilligersOnbetaalbaar
klik om te vergroten

Afgelopen zaterdagochtend werd door de gemeente het jaarlijkse Vrijwilligersontbijt aangeboden als dank voor het werk van onze lokale vrijwilligers in Volendam, Edam en de Zeevang.
Zonder vrijwilligers zouden heel veel dingen niet uitgevoerd kunnen worden en zou het minder leuk wonen zijn in onze gemeente. Daarom is vrijwilligerswerk nu meer dan belangrijk in een maatschappij waarin mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en waarin de overheid meer en meer taken teruggeeft aan de samenleving. Het PX-gebouw was zeer goed gevuld met diverse vrijwilligers en waren er ook raadsleden. Wethouder Vincent Tuijp sprak helder over het grote belang en de invloed van de lokale vrijwilligers en met diverse metaforen over ‘vergeet-mij-nietjes’ in het kader van het thema Eenzaamheid. Uiteraard was Lijst KRAS ook van de partij.

Nu is 1 op 5 volwassenen een mantelzorger en eenzaamheid in het algemeen

De toekomst van onze mantelzorg zal er op neerkomen dat familie meer in moet springen voor onze ouderen. Recente cijfers tonen aan dat in Nederland 1 op de 5 volwassenen(van 35+) meer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week hulp aan een hulpbehoevende naaste geeft. En in onze gemeente zal dat nog hoger liggen, vanwege ons dorpse karakter. Daarnaast geeft bijna een derde van de 35-plussers informele hulp aan mensen buiten het eigen huishouden, bijvoorbeeld aan zieken, familie, vrienden, buren of kennissen. Het gaat hierbij ook om hulp aan mensen die niet ziek zijn. Gezien de lopende bezuinigingen in de zorg, staat 1 belangrijk gegeven al vast: in de toekomst is het de familie zelf die meer voor zieken, ouderen en gehandicapten moet zorgen. Naast plichtsgevoel is de drijfveer van mantelzorg vaak liefde of genegenheid, maar kinderen zien het ook soms als hun plicht richting hun ouders. Gegeven de huidige inwonerssamenstelling binnen onze gemeente kan e.e.a. dus zorgelijke vormen gaan aannemen.
Een extra spreekster sprak 20 minuten lang over eenzaamheid en de gevolgen daarvan. Dat stemde tot nadenken. Het initiatief moet van de mensen zelf komen, maar de vrijwilligers kunnen gewezen op bepaalde signalen en vervolgens die mensen over de (lichte) drempel trekken. De wethouder sprak over de gemeentelijke tegemoetkomingen voor o.a. kinderen en ouderen.

Servicepunt vrijwilligerswerk
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk is het gemeentelijke loket dat hulp biedt. Hier kunnen mensen terecht voor mantelzorgondersteuning en er worden diverse projecten opgezet, zoals bijv. het initiatief ‘Maak je over mij geen zorgen’. Tevens organiseert men maatschappelijke stages en cursussen. Een zeer goed en nuttig orgaan, dat volledig tegemoet komt aan de huidige sociale behoeften en vrijwilligerswerk stimuleert. Ter ondersteuning is er vanuit de Gemeente ook een vrijwilligersmakelaar aangesteld, als brug tussen organisaties en vrijwilligers, o.a. door middel van een digitale vacaturebank. Voor meer info, zie: www.vrijwilligerswerk-edamvolendam.nl . Aarzel dus niet om daar als vrijwilliger gebruik van te maken.

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde
Naast de duizenden mantelzorgers zijn er in onze gemeente zijn ook ontelbare algemene vrijwilligers actief. Zij houden onze sportclubs draaiend, helpen op scholen, verenigingen en diverse instanties, bezoeken eenzame ouderen en zetten zich op wat voor manier dan ook in voor een ander. Tal van culturele en sportieve activiteiten zouden zonder vrijwilligers niet kunnen doorgaan. Lijst KRAS ziet algemeen vrijwilligerswerk daarom als van onschatbare waarde. Lijst KRAS vindt dat de gemeente de positieve energie van vrijwilligers niet mag breken met overbodige regels, papierwerk of nodeloze ambtenarij en wil bestaande en nieuwe regels tegen het licht houden en de effecten voor het vrijwilligerswerk beoordelen. Inwoners uit Edam-Volendam en Zeevang die verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving door hun belangeloze inzet verdienen juist waardering en aanmoediging.

Hoe wil Lijst KRAS het vrijwilligerswerk verder versterken?
Behalve dat bestaand vrijwilligerswerk ruim baan moet krijgen, vragen nieuwe ontwikkelingen om aandacht. Dus: kansen geven voor heel kortstondige initiatieven, maar bijvoorbeeld ook door het bedrijfsleven te betrekken (als leveranciers van kennis en vrijwilligers). Verder moet meer dan ooit de samenwerking worden gezocht tussen de gemeente en vrijwilligersorganisaties. Willen we het vrijwilligerswerk in de toekomst behouden, dan is het van groot belang dat ook jongeren met vrijwilligerswerk opgroeien. Tezamen met de maatschappelijke stages is de rol van het Servicepunt Vrijwilligerswerk en goede communicatie daarom nog belangrijker.

Het cement van de samenleving
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Samenleven doe je niet alleen, maar met elkaar. Alleen door ons in te zetten voor elkaar kunnen we Volendam, Edam en Zeevang aan elkaar binden en een waardevolle samenleving realiseren dan wel opbouwen. Wij mogen daarom erg trots zijn op onze vrijwilligers. Maar dat mag ook meer voor het voetlicht komen. Maak vrijwilligerswerk zichtbaar. Niet de gemeente is de beste reclamemaker voor vrijwilligerswerk, dat zijn de prestaties én de verhalen van de vrijwilligers. Het gaat om hun trots, de ervaren erkenning en hun enthousiasme. Het verhaal vertelt uiteindelijk zichzelf!

E-mail: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn