VVD Edam-Volendam is totaal de weg kwijt

vvd
klik om te vergroten

Partij heeft een dikke laag boter op z’n voorhoofd

De VVD Edam-Volendam weet van ellende niet meer hoe ze zich moeten profileren voor de komende verkiezingen. De partij die decennia lang niet meer dan twee zetels haalde in deze gemeente, voornamelijk door stemmers uit Edam, kwam na de laatste verkiezingen maart 2010 als grote winnaar uit de strijd met maar liefst 5 zetels. Een ongekende luxe. Dit moet vooral verklaard worden door het meeliften op het succes van de landelijke VVD. Het kan tenminste niet worden verklaard vanuit het beleid van de afgelopen 12 jaar waarbij de VVD bijna 11 jaar bestuurlijk betrokken is geweest in opeenvolgende colleges. Hierop komen we in dit artikel terug. De feestvreugde duurde echter niet lang. Door hun opstelling kwamen ze niet in de coalitie, waardoor ze zich nu al meer dan twee jaar tegen ieder voorstel afzetten en zich in hun praktijk puur bezighouden met stemmingmakerij(lees: misleiding) richting de inwoners van Edam-Volendam. Van meebesturen is geen sprake.

Plannen industrieterrein Oosthuizerweg

Twee weken geleden schreven zij het zoveelste stuk over “ verloren miljoenen” voor onze gemeente door slecht beleid van het huidige college. Het ging in dit stuk over afkoop van projectontwikkelaars die 14.500 m2 grond bezaten in de Broeckgouw en aan de Oosthuizerweg. Deze project ontwikkelaars hadden in 2003 een lucratieve deal gesloten met het toenmalige college (waar de VVD deel van uitmaakte!) om die meters zelf te mogen ontwikkelen wanneer het bestemmingsplan gereed was. Voorwaarde van de ontwikkelaars was wel dat het bestemmingsplan binnen enkele jaren gereed zou zijn. Door allerlei oorzaken is het door opeenvolgende colleges (van al die colleges maakte de VVD deel uit!) niet gelukt het bestemmingsplan Oosthuizerweg van de grond te krijgen, ook in 2012 nog niet, 9 jaar na dato. Dit verdient geen schoonheidsprijs, maar de schuldvraag ligt gecompliceerd en de VVD is zeker niet vrij te pleiten in deze. Emile Karregat (VVD)heeft in de tijd dat hij wethouder grondzaken was nota bene van 2008 tot 2010, niets gedaan met het dossier Deltano, op een moment dat het dringend opgepakt had moeten worden. Het is nu opgelost. De afkoopsom waarvoor het college voor gekozen heeft is redelijk en kan ook terugverdiend worden. Dit was te verkiezen boven een onzekere rechtsgang van jaren met eventueel een veel slechter resultaat.

Verspilling HHNK

Al vele malen heeft de VVD geschreven over verspilling van miljoenen voor het HHNK (het werd ook nog genoemd in het artikel van twee weken geleden). U wordt als inwoner hiermee gewoonweg in de maling genomen. De VVD wilde in 2010 niet alleen de panden aankopen, maar ze ook nog volstoppen met ambtenaren. Dat zou pas handen vol geld gekost hebben en zou een rampzalige beslissing zijn geweest. Op die plaats, in die panden en met zoveel aanpassingen. Lijst Kras heeft in vele artikelen uitgelegd waarom we dat absoluut niet moesten doen. Zie onze website. Als de VVD echt tegen het aankopen van de panden van het HHNK was geweest, dan waren ze nooit aangekocht! Nu schermen met het feit dat ze tegen hebben gestemd is heel hypocriet.

Wethouder VVD op financiën

Van begin 2008 tot 2010 was VVD fractievoorzitter Emile Karregat wethouder financiën. De vreemdste voorstellen bereikten toen de gemeenteraad. Het bekendste voorbeeld was zwembad de Waterdam. Dat moest voor miljoenen aangepast worden. Het college – in deze de wethouder financiën- moet dan wel aangeven hoe de rekening betaald moet worden. Dat kan door bezuinigingen, belastingverhogingen of schuiven met anderen wensen. De dekking die de Raad toen voorgeschoteld kreeg luidde: die miljoenen worden gedekt uit “eventuele” inkomsten van grondverkopen bij de Waterdam en wat er tekort is zien we dan wel weer. Na dat Lijst kras deze “dekking” vernietigend had neergemaaid, is er destijds door het in verlegenheid gebrachte college meteen besloten om dit nooit meer zo te doen. Inmiddels wordt het zwembad gerenoveerd en is er nog geen meter grond verkocht!
Een ander voorbeeld van slechte boekhouding destijds door de wethouder Karregat van financiën was het gebruik van de post onvoorzien. Iedere gemeente heeft een post onvoorzien. Dit is voor kosten die je van te voren niet weet. Met regelmaat bereikte de Raad voorstellen voor investeringen die structureel (jaar in jaar uit) uit “onvoorzien” moesten worden betaald. Na vele protesten van Lijst Kras is men ook hier mee gestopt. Die pot is dan namelijk snel leeg.

Is Lijst Kras tevreden over de financiën?

Nee, Lijst Kras is niet helemaal tevreden over het financieel beleid. Het speeltoestellenbeleid kost handen vol geld in deze crisistijd. Lijst Kras wilde met veel minder toe. Ook de hoge kosten voor de vele bestratingen van de dijk, die maar heel kort soelaas bieden en aanschaf van de kostbare apparatuur om een paar auto’s en bussen te kunnen laten rijden op de dijk, vinden wij verspilling. Verder natuurlijk € 400.000,- voor een tijdelijke afrit. De HHNK is ons verder een doorn in het oog. Lijst Kras heeft als enige partij echt tegen de aankoop van deze panden gestemd (VVD heeft op het laatste moment ook tegen gestemd, maar alleen omdat er geen ambtenaren in kwamen). Ook waren de kosten van een brandweerkazerne in eerste instantie veel lager voorgespiegeld door het college. Zo erg als de VVD het wil doen geloven is het echter lang niet.

Facebook
Twitter
LinkedIn