De waarheid omtrent de Lange Weeren?

IMG-20210126-WA0005
klik om te vergroten

Hoe ziet LijstKRAS de waarheid?

Vele inwoners in Volendam zijn de weg kwijtgeraakt in het dossier de Lange Weeren. Een dossier dat door duizenden mensen nauwlettend wordt gevolgd omdat de Lange Weeren het laatste stuk grond is voor het plegen van woningbouw vooral voor onze starters ook wel uitleglocatie genoemd. In de diverse media zijn er allerlei tegenstrijdigheden gepubliceerd en beweringen gedaan die voor de neutrale toeschouwer niet meer te volgen zijn. Wij zullen u proberen bij te praten over wat wij denken wat de waarheid is.

Er komt een integriteitsonderzoek op dit dossier waar alle raadsleden, het college en de betrokken ambtenaren gehoord gaan worden. Dit maakt het op dit moment moeilijk om anderen te “beschuldigen” van verkeerde voorlichting.

De feiten:

– Bijna de hele Raad is voor bebouwing van de Lange Weeren; alleen Groen Links is tegen.
– De Lange Weeren is het laatste grote gebied waar starters en anderen een woning kunnen kopen.
– Los van de lange Weeren zijn er nog een aantal inbreilocaties en misschien kunnen het er meer worden als bedrijven aan de Julianaweg, besluiten om hun bedrijf te gaan verplaatsen naar de Purmer over een aantal jaren.
– Het college heeft Jaren geleden een intentieverklaring opgesteld en die nog een paar keer herbevestigd met de volgende inhoud: “Indien er zich een partij aandient in bezit van gronden in de Lange Weeren moeten college en ontwikkelaar Scholtens zich maximaal inspannen om die partij erbij te betrekken” einde citaat.
– Er is in 2018 een derde partij gekomen die gronden heeft aangekocht in de Lange Weeren namelijk BPD, een van de grootste ontwikkelaars van Nederland.
– De provincie is de partij die toestemming moet geven voor de bebouwing.
– De provincie wil die toestemming geven als dit de mooiste groene, waterrijke wijk wordt van Volendam.
– De provincie heeft ontkend dat er meer kans is op bebouwing, als alleen bouwbedrijf Scholtens de ontwikkelaar is. Het college en de Raad dienen zelf uit te maken wat ze aan de provincie voorleggen.
– Tot enkele maanden geleden vond het college dat er maximaal 740 huizen op de grond van Scholtens zo’n 28 ha. konden komen. LijstKRAS en andere partijen vonden dat best wel veel.
– Vorige maand kreeg de Raad een presentatie waarin werd medegedeeld dat zij het aantal huizen hadden opgeschroefd naar tussen de 940 met een uitloop naar 1050
– Voor een mooie (groene of blauwe) redelijke aansluiting tussen “de Blokgouw en Lange Weeren” is geen plaats. Dan is het project van rond 1 miljard euro
(€ 1.000.000.000, –) niet rendabel voor Scholtens aldus het college.
– De provincie heeft meermaals aangedrongen op een totaalvisie voor het hele gebied. Maar alleen het gebied van Scholtens is ingetekend in de plannen.
– BPD heeft in 2019 en 2020 aangeboden om samen met Scholtens en de kaders van het college en Raad de Lange Weeren te bebouwen vanuit de behoefte, dus puur op de vraag en behoefte vanuit de bevolking, zodat zoveel mogelijk starters een kans krijgen. Over het aantal woningen te bebouwen per jaar beslist het college/Raad

Deze opsomming kan nog veel langer. We kunnen er een boek over schrijven.

Voor nu dus eerst een integriteitsonderzoek. LijstKRAS ziet daar naar uit. De uitkomsten worden eind augustus verwacht. Tot die tijd geen ruis op de lijn behalve dit stuk.

U dient zelf als lezer uw oordeel te vormen over het een en ander.

Tot slot een opsomming van wat het plan Scholtens behelst aan woningbouw:

– 81 vrije kavel woningen op een stuk grond van 400m2
– 154 Twee-onder-één-kap woningen op een stuk grond van 275m2
– 72 herenhuizen op een stuk grond van 180m2
– 128 grote rijwoningen (hoek) á 340.000 K.K. op stuk grond van 180m2
– 80 grote tussenwoningen op stuk grond van 150 m2
– 97 normale tussenwoningen (sociaal) voor de starter
– En voor de rest van de starters eventueel één van de 328 appartementen, bestaande uit 220 appartementen sociaal, en 108 dure appartementen.

LijstKRAS heeft maar één belang in deze

– dat een flinke groep starters een plaats krijgen in een wijk met veel groen en water;
– dat de woningen voor die groep zo betaalbaar mogelijk moeten zijn;
– het een wijk wordt met goede voorzieningen;
– ruime parkeermogelijkheden dicht bij huis;
– dat de huizen niet te dicht op elkaar komen;
– niet teveel appartementen;
– en een redelijke, natuurlijke afscheiding tussen de bestaande bebouwing van de Blokgouw

Facebook
Twitter
LinkedIn