Waarom is er nog niets gebeurd op het Europaplein?

havenhof16
klik om te vergroten

De gemeenteraadverkiezingen liggen alweer twee maanden achter ons. Het Europaplein ligt er nog steeds stil en verlaten bij. Een situatie die maar weinig mensen als wenselijk beschouwen. Nu wordt er niet geparkeerd, maar verder gebeurt ook helemaal niets. Dit alles vloeit voort uit de laatste besluiten van de vorige gemeenteraad eind vorig jaar waarin werd bepaald dat de er in de zomer niet meer geparkeerd mocht worden. Lijst Kras kreeg toen met een motie alleen nog voor elkaar dat er 32 auto’s geparkeerd mochten worden in de winter. Het was buigen of barsten. Alle andere zaken uit die motie werden door de andere partijen geschrapt. Vele mensen vragen zich of Lijst Kras nu ze groot zijn geworden van gedachten zijn veranderd en alles lekker op z’n beloop laten. Het tegendeel is waar.

Hoe staan de zaken ervoor?

Lijst kras is al bijna vanaf de start bezig om plannen te ontwikkelen, te praten met bewoners en ondernemers om te kijken wat er precies leeft bij de verschillende belanghebbenden. De meest gehoorde klacht van iedereen is namelijk dat men niet wordt gehoord of wel wordt gehoord maar pas als het allemaal al is beslist. Dat is niet altijd waar, want velen zijn verontwaardigd als er uiteindelijk niet uitkomt wat zij graag hadden gewild. De verschillen tussen de belanghebbenden zijn namelijk groot. Wat de één niet wil vindt een ander juist noodzakelijk. Lijst Kras vindt de inbreng van de bevolking in ieder geval van groot belang en schuwt het communicatieproces dus niet. Dit geeft namelijk veel goede ideeën, draagvlak en het gevoel dat het gemeentebestuur de bevolking voor vol aan ziet. Nadelen zijn er ook. Het duurt allemaal lang. De ideeën kunnen ver uit elkaar liggen, waarbij naar een compromis gezocht moet worden. Daarbij komt dat een deel van de belanghebbende te weinig rekening willen houden met gedeeld en/of algemeen belang. Met het belang van allen moet de gemeente rekening houden, wat betekent dat iedereen water bij de wijn moet doen. We moeten samen in goede verstandhouding Volendam leefbaar en aantrekkelijk houden.

Zorgvuldigheid van groot belang

Naast het maken van plannen die zo goed mogelijk recht doen aan zoveel mogelijk betrokkenen, het terugkoppelen en bespreken daarvan zijn er nog meer factoren die veel tijd kosten. Alle veranderingen/aanpassingen moeten beoordeeld worden op hun financiële, juridische en verkeerstechnische componenten. Sommige prachtige ideeën blijken om(één) van bovenstaande redenen niet te kunnen waarna je opnieuw op zoek moet. Verder praten we al jaren over het Dorpshart en met name het Europaplein. Aanpassingen hieraan moeten voldoen aan criteria zoals veiligheid, bereikbaarheid, toekomstgerichtheid en draagvlak. Als aan alle voorwaarden is voldaan moet er voorstellen geproduceerd worden, die compleet uitgewerkt zeker 6 weken vóór een raadsvergadering op tafel moeten liggen.

Korte en lange termijn

Lijst Kras denkt in termen van de korte en de lange termijn. Met de korte termijn moet u denken aan maatregelen die ingaan na 1 april 2015 op en rond het Europaplein en die kleinschalig zijn. Als dat lukt zijn wij in ieder geval tevreden. Voor de zomer staat er nog één raadsvergadering gepland en dan zitten we alweer in augustus. Veel gehoorde zaken als “het omkeren van de Havenhof” zullen nog enige jaren op zich laten wachten. De gemeente is hier veelal afhankelijk van derden en dat vergt nog veel zorgvuldig overleg, waarbij de mening van belanghebbenden en de rest van de bevolking van doorslaggevend belang zullen zijn.

email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn