Waarom zijn de breed gedragen plannen van LijstKRAS m.b.t. het Europaplein nou niet uitgevoerd?

Ontwerp Europaplein (2)
klik om te vergroten

Bovenstaande vraag moeten wij van LijstKRAS nog regelmatig beantwoorden. Niemand kan het meer volgen. LijstKRAS zit in een coalitie als grootste partij en heeft de afgesproken zaken (o.a. aankoop HHNK, verwerving Tase terrein) en nog vele andere zaken samen met coalitiepartners aangepakt en uitgevoerd. Een heel belangrijk speerpunt van Lijst KRAS bij de verkiezingen van maart 2014 was het realiseren van een breed gedragen plan voor een veilig, aantrekkelijk Europaplein. Een plein, veel groter dan het huidige, waar toch nog auto’s – een grote wens van vele klanten en ondernemers – zouden kunnen komen en de straten eromheen een stuk veiliger zouden worden. Onze coalitiepartners zouden ons daarbij steunen hoewel we wisten dat vooral Volendam 80 dat met frisse tegenzin zou doen. Maar afspraak is afspraak toch?

April 2014

Meteen na de installatie van het nieuwe college vorig jaar april, ging de voltallige fractie van Lijst KRAS om tafel met de ondernemers en bewoners. Alle wensen werden geïnventariseerd en wethouder Rijkenberg van LijstKRAS ging aan de slag. Het heeft een jaar geduurd voordat LijstKRAS de plannen aan de Raad en bevolking konden gaan presenteren. We hadden veel tegenslag. Cruciale ambtenaren die werkten aan de planvorming voor het Europaplein waren regelmatig te druk bezig met projecten van andere wethouders. Begin april 2015 konden eindelijk de plannen in de Raad gepresenteerd worden. Daar waren ook veel insprekers aanwezig zowel van de bewonerskant als vanuit de ondernemers. Aanvankelijk leken er veel tegenstellingen maar tijdens die zelfde avond werd er een behoorlijke overeenstemming bereikt tussen beide groepen.

Inspraak

Daarna werd een informatieavond gehouden in de PX die zeer druk bezocht werd, door zowel bewoners als ondernemers. Daar werden de plannen weer gepresenteerd en toegelicht. Het plan werd die avond heel goed ontvangen. Op de indeling van het Europaplein waren nauwelijks of geen opmerkingen vanuit de zaal. De sfeer was die avond prima. De bewoners hadden nog wel vragen over de veiligheid en de specifieke verkeerssituatie van hun eigen straat of buurtje. Wethouder Rijkenberg zegde toe dat zij op allerlei mogelijke manieren hun wensen kenbaar konden maken, van schriftelijk en digitaal tot in persoonlijk gesprekken. Daar is gretig door velen gebruikt van gemaakt. De tijd om de plannen dit jaar uit te voeren werd daardoor echter steeds krapper.

Zomerreces

Het was bijna zomervakantie en de laatste puntjes moesten “op de ie” gezet worden. Toen wethouder Rijkenberg terug kwam van zijn vakantie, was het dossier blijven liggen. Weer hadden projecten van de twee andere bestuurders voorrang gekregen. Na een stevig gesprek waarin harde woorden vielen werd het dossier Europaplein toch weer opgepakt. Eind augustus werden de complete stukken, met financiële onderbouwing en de inspraak helemaal verwerkt naar het college gestuurd. Op 1 september stond het op de agenda van het college. Net op tijd, als alles verder mee zou zitten. Totale verbijstering sloeg toe toen onder aanvoering van wethouder Kes een toneelspel werd opgevoerd, dat weldra door wethouder Kroon werd meegespeeld, waarin werd beweerd dat de plannen de dames zo onbekend voorkwamen en ze nog zoveel vragen hadden dat ze er niet mee verder wilden. Het mocht wel naar de Raad met de aantekening dat de wethouder van Volendam 80 en het CDA tegen waren en dus ook de raadsleden van deze partijen. De coup was een feit.

Hoe verder?

Wethouder Rijkenberg van LijstKRAS trok zijn conclusies. Als je “partners” in het college je laten vallen dan is een voorstel kansloos. Vanuit de oppositie komen er altijd wel wat tegenstemmen of er worden eisen gesteld aan het vóórstemmen. Wij gaan direct na de verkiezingen verder met het Europaplein –als de kiezer het wil- met partijen waar we eerlijke afspraken mee kunnen maken en uitvoeren.

Email: fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn