Wel of geen veld opofferen van de EVC?

evc
klik om te vergroten

Afgelopen donderdag kwamen de raadsleden van alle partijen weer bij elkaar om beslissingen te maken over zaken die spelen in onze gemeente. Namens Lijst KRAS werd Jan Veerman benoemd als voorzitter en Nick Doevendans aangesteld als commissielid van de commissie Planning & Control.

De belangrijkste punten op een rij:

Voordat het raadsplein van start ging waren er maar liefst 5 insprekers die spreekrecht hadden aangevraagd om de gemeenteraad en het B&W toe te spreken. Reden hiervoor was hoofdzakelijk het voorstel van het college om een voetbalveld van EVC op te offeren om daar een school op te bouwen. Vorig jaar heeft EVC één van haar velden aan FC Volendam gegeven, en als het college deze plannen door de raad krijgt zou dat betekenen dat EVC binnen twee jaar twee velden verliest! Het bestaan van de club komt daarmee in gevaar en dat was precies wat o.a. voorzitter van EVC Ruud Springer en voorzitter sportplatform en RKAV Volendam Vincent Gruwel de raad duidelijk wilden maken.

Tijdens de behandeling werd al snel duidelijk dat de partijen verdeeld waren. Lijst KRAS gaf aan niks te zien in een opoffering van een veld van EVC voordat de belangen van alle partijen met zorg afgewogen worden. Ook moet de haalbaarheidsanalyse opgezet door de schoolbesturen zelf  grondig onder de loep laat Lijst KRAS weten. Het wensenlijstje dat door beide scholen werd gepresenteerd was volgens ons buiten proportie. Wordt daar kritisch naar gekeken, dan denkt Lijst KRAS dat er genoeg mogelijkheden zijn voor 2 nieuwe scholen zónder dat daar een voetbalveld voor geofferd moet worden. Volgende maand zou er moeten worden besloten over dit onderwerp, Jan Veerman adviseerde namens Lijst KRAS de raad en het college om dit besluit tot nader orde op te schuiven om nog eens goed naar de stukken te kijken en met alle partijen om de tafel te gaan.

Volgende onderwerp was ‘plan aanpak Singelwijk’. Het is bekend dat Lijst KRAS kritisch is over dit plan en de grote bedragen die naar onze mening in onnodige dingen worden gestoken, denk bijvoorbeeld aan de straatcoaches. Om een mening over de nieuwe situatie en plan van aanpak te vormen vindt Lijst KRAS dat we eerst zicht moeten hebben op wat er over de twee scholen in Edam uit het vorige onderwerp wordt besloten.

In de zaal boven stond het voorstel Controleprotocol, voorstellen met betrekking tot de GGD en een presentatie omtrent veiligheid op de agenda. Lijst KRAS, bij monde van Nick Doevendans, heeft bij de financiële onderwerpen omtrent de GGD gepleit dat het noodzakelijk is dat instanties als het GGD en de gemeente beter de basisprincipes op orde gaan hebben bij het begroten. Daarnaast is het voor de gemeenteraad ook handig dat er beter inzicht wordt gegeven welke financiële impact keuzes hebben. In P&C zullen deze gesprekken verder gevoerd moeten worden.

De presentatie veiligheid liet voor Lijst KRAS een zorgwekkend beeld zien als het gaat om de criminaliteit. Waar in de coronajaren de cijfers fors daalden, stijgen de cijfers in 2022 weer naar het niveau van voor corona. Lijst KRAS heeft daarom de voorlopige cijfers van 2023 gevraagd om te kijken of deze trend zich doorzet. Partijen vroegen zich ook terecht af of de focus op drugscriminaliteit wel juist is afgesteld. De gemeente legt de focus op de aanvraag i.p.v. dat dealers etc. in onder andere de Oude Kom worden aangepakt. Lijst KRAS betwijfelt of dit de juiste weg is. In december zal dit onderwerp ter besluitvorming in de raad terug komen.

Tijdens de presentatie werd door de mensen van de veiligheid ook nog aangegeven dat de wild geparkeerde fietsen o.a. bij de Jozef een doorn in het oog is. Echter kunnen zij i.v.m. de verantwoordelijkheden dit niet aanpakken. Lijst KRAS heeft nogmaals gevraagd naar de status van de fietsenstallingen, gezien er een raad gesteunde motie (namens Lijst KRAS) een tijdje terug is aangenomen met de opdracht voor 1 of meerdere fietsenstellingen. Gezien de burgemeester dit onderwerp voorzat, wordt de vraag doorgespeeld naar de verantwoordelijke portefeuillehouder om hier werk van te maken. Wordt vervolgd!

Fractie Lijst KRAS.

Facebook
Twitter
LinkedIn