Wildgroei terrassen op de dijk

WP_20140921_021
klik om te vergroten

Controles worden aangescherpt

Het uitbreiden van terrassen op de dijk is een proces dat al vele jaren aan de gang is. Het begon met een paar stoelen voor de deur, waar dan later een zonnescherm overheen werd geplaatst. Toen besloten een aantal zaken een pui aan te vragen – door de gemeente toegewezen- waarmee de zaak een aantal effectieve meters werd uitgebreid. Niets mis mee. We gunnen de ondernemers een dikke boterham. Vervolgens werden er weer tafels en stoelen vóór de pui geplaatst en daar weer overheen grote schermen. Dit vond overigens niet bij alle bedrijven in dezelfde heftige mate plaats. Tot slot worden er dan nog plantenbakken geplaatst en weer nieuwe schermen en/of reclameborden om aan te geven dat het (weer) vergrote terras daarmee een feit is. Dit seizoen zijn ook sommige kledingzaken begonnen hun rekken midden op de dijk te zetten en zijn er ook souvenirs zaken die denken: “weet je wat, dat kunnen wij ook”.

Gevolgen voor de dijk

De gevolgen voor de dijk als openbare weg laten zich raden. U kunt het iedere dag constateren. Het is langzamerhand één chaos aan het worden, waarbij bewoners en toeristen niet meer normaal over de dijk kunnen lopen. De aanblik is chaotisch en ondernemers proberen elkaar in rap tempo te overtreffen v.w.b. het (illegaal) in bezit nemen van de dijk. Lijst Kras heeft als oppositie partij jaren aangedrongen op een beleid waarbij de speelruimte voor de ondernemers vastgelegd wordt, waarbij de veiligheid en de normale doorgang gewaarborgd blijven. Verder staan (horeca) ondernemers niet boven de wet. In alle redelijkheid vastgestelde regels dienen zij te eerbiedigen en anders moet er streng opgetreden worden.

De rol van de gemeente
De rol van de gemeente is het vaststellen van het beleid, de vergunning verstrekking, de controle en de handhaving. Vooral de laatste twee zaken zijn niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest, waardoor in de praktijk grenzen verlegd worden. Bij alle zaken zijn inmiddels begrenzingen aangebracht op wegdekniveau zodat iedere ondernemer weet waar hij aan toe is. Op waarschuwingen wordt door vele ondernemers vaak niet adequaat gereageerd, zodat er de afgelopen weken weer bal was op de dijk. Hierbij worden de veiligheidsnormen overtreden en bereikbaarheid voor hulpdiensten onvoldoende. Verder wordt de gemeentelijke regelgeving aan de laars gelapt en een precedent geschept. Lijst Kras heeft de burgemeester dringend verzocht consequent te gaan optreden, tegen bedrijven die waarschuwingen in de wind slaan en over te gaan tot bekeuren en andere maatregelen niet uit te sluiten. Op dit moment wordt dit beleid uitgevoerd.
Wij roepen de ondernemers op om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze, dan kan de gemeente de Boa’s weer voor andere taken inzetten.

Facebook
Twitter
LinkedIn