Zoekt u een zinvolle hobby? De lokale politiek heeft u hard nodig!

DSC_8534a
klik om te vergroten

In maart 2021 vinden de landelijke verkiezingen plaats. Veel mensen vinden de landelijke politiek een brug te ver en hebben diverse gegronde redenen om zich niet met politiek te bemoeien. Wij van LijstKRAS acteren op lokaal niveau omdat de problemen en mogelijkheden die daar spelen herkenbaar zijn en we graag nuttige zaken in gang zetten en oplossingen zoeken voor die problemen. Dat lukt niet altijd maar als het lukt geeft dat een enorme voldoening.

Wat kan de lokale politiek betekenen voor zijn burgers?
De lokale politieke partijen spelen een grote rol als het gaat om alle zaken die de gemeente aangaan. Wij gaan over scholenbouw, de bouw van woningen, winkels en fabrieken, over alle sportvoorzieningen, de infrastructuur van de hele gemeente, eigenlijk over bijna alles wat zich hier in de gemeente afspeelt. Voor sommige zaken moeten gemeenten richtlijnen volgen van de provincie of het Rijk. Toch kan een goed bestuurder en een alerte gemeenteraad ook veel bereiken met zaken waar zij niet alleen over beslissen. Verder komen lokale partijen ook op voor burgers die zich niet gehoord of benadeeld voelen door het bestuur of ambtenarij. Zeker LijstKRAS heeft zich al vele malen een bemiddelaar getoond in allerlei zaken en frustraties van burgers. Dat loopt niet altijd goed af moet gezegd worden, want de burger heeft niet altijd gelijk en sommige zaken zijn niet anders.

Jongeren in de politiek
Lijst KRAS is bezig met versterking, vernieuwing en verjonging. Daarvoor is ze op zoek naar jongeren en anderen die politiek actief willen worden op welke manier dan ook! De politiek heeft vooral een tekort aan jonge mensen die voor een bepaalde periode in hun leven deel willen uitmaken van een politieke partij die de belangen van de eigen bevolking behartigen.
Je leert daar heel veel van en in de ontwikkeling die je doormaakt samen met een groep anderen mensen die al langer met het bijltje hakken, kan je in het dagelijkse leven altijd toepassen. Wij snappen goed dat veel jongeren met andere belangrijke dingen bezig zijn, zoals hun studie, carrière en veel leuke activiteiten die bij hun leeftijd horen. Wie echter serieus aan zijn/haar ontwikkeling wil werken zou er goed aan doen eens een kijkje achter de schermen te nemen van de lokale politiek.
De lokale politiek heeft jullie keihard nodig om bankjes bezet te houden en de politiek nieuw elan te geven.

Past Lijst KRAS bij jou?
Lijst KRAS is een zgn. middenpartij waar gedeelde waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid en het samen verantwoordelijkheid nemen belangrijk zijn. Niemand handelt uit eigenbelang. De afgelopen jaren hebben wij veel zaken in gang gezet samen met onze coalitiepartners en zijn er hele grote projecten gerealiseerd. Dat is wat wij wilden en waar we trots op zijn. Ook zijn er grote investeringen gedaan. Die waren deels ingegeven door achterstanden en deels duurzame investeringen voor de toekomst. Wij zien gemeenschapsgeld als ‘ons’ geld, dus daar moet je behoedzaam mee omgaan.

Pas jij bij Lijst KRAS?
Als jij graag mee wilt praten over hoe de lokale samenleving en de omgeving eruitziet, nu en in de toekomst, als jij graag je kennis en vaardigheden wilt vergroten op politiek gebied, als jij rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van mensen belangrijk vindt, dan pas jij zeker bij Lijst KRAS!

Wij zijn dus op zoek naar….
Wij zijn dus op zoek naar mensen die iets zinvols willen doen en daarmee ook hun eigen ontwikkeling stimuleren. Vooral jongeren van 17 en ouder willen we vragen hier serieus over na te denken. Dames zijn ook heel erg welkom. Jullie kunnen altijd langskomen bij onze fractie om eens te proeven hoe het eraan toegaat en allerlei vragen stellen over wat er van jullie(stapsgewijze) wordt verwacht en wat daar tegenover staat. Zaken als huizen, sportinstellingen, scholen, jeugdvoorzieningen, ouderzorg enz. komen er niet vanzelf. Daar moeten mensen zich hard voor maken. Geïnteresseerd? Dan ben je van harte welkom! Mail gerust naar:

fractie@lijstkras.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn