Bestuur

Communicatie van ambtenaren en college

Lijst KRAS krijgt vrij veel klachten van burgers en bedrijven over de communicatie met ambtenaren en collegeleden. Bij vragen weet de telefoniste uiteraard vaak het antwoord niet en dan wordt gekeken of de juiste ambtenaar vrij is om de vraag te beantwoorden. Het antwoord komt zelden, en een telefonische reactie van de desbetreffende ambtenaar blijft in veel gevallen  ook uit, uitzonderingen daargelaten. Als je wel een reactie krijgt en je bent het daar absoluut niet mee eens kan je als burger of bedrijf geen kant op. Lang niet alle ambtenaren beseffen dat zij ook zelf burger zijn en graag goed en volledig geholpen willen worden als ze ergens mee zitten.

Goede informatie vooraf

Goede informatie vooraf kan ook al goed helpen en zeker op het gebied van ruimtelijke ordening gaat het regelmatig mis. Er moeten grote bedragen betaald worden voor vergunningen en tekeningen bij (ver)bouwen van de woning. Vaak worden tekeningen afgekeurd of moeten diverse malen herzien worden. Dat het, los van de kosten, allemaal zéér lang duurt is een veelgehoorde kreet.

De burger is onze klant en voor klanten moet je moeite doen!

Natuurlijk zijn er ook burgers die uit hun slof schieten en behoorlijk boos worden. Dat hoeven de ambtenaren niet te pikken. Maar de ambtenaar blijft te allen tijde ten dienste staan van de burger.

Het college van B&W had in een recent verleden het uurtje van de wethouder

Iedere week had elke wethouder een vast tijdstip waar iedereen op intekenen kon.
Als je een probleem had kon je daar gewoon met de verantwoordelijke wethouder over praten.
Lijst KRAS wil dit uurtje van de wethouder in de volgende coalitie besprekingen weer invoeren. Daarbij kunnen ook bedrijven of organisaties aanschuiven en komt de menselijke maat om de hoek kijken.

Ambtenaren

Veruit de grootste kostenpost op de Begroting zijn de salarissen van de het ambtenarenkorps. Wil je bezuinigen om de lasten voor de burgers in de hand te houden zou je daar dus goed naar moeten gaan kijken.

Toen Edam-Volendam 6 jaar geleden ging fuseren werd er van alle kanten geroepen dat er relatief minder ambtenaren nodig waren en dat de gemeente daar goed uit zou springen. Niets is minder waar. Niet alleen is het ambtenarenkorps flink gegroeid, ook zijn we in Edam-Volendam opgezadeld geweest met behoorlijke kosten voor – langdurig – ziekteverzuim dat momenteel eindelijk aan het zakken is.

Het is cruciaal voor een gemeente dat je het aantal ambtenaren hebt wat je echt nodig hebt.
Wij zijn blij dat we in Edam-Volendam flink wat kundige gemeente ambtenaren uit de eigen gemeente aan het werk hebben. Die kennen ook  de mentaliteit van hun ‘klanten’. De mix met aangetrokken ambtenaren van buiten de gemeente was vrij goed maar begint de laatste tijd te knellen.
Bij vacatures wordt tegenwoordig (te) snel gekeken naar mensen van buiten. Dat hoeft niet slecht te zijn maar Lijst KRAS ziet graag dat bij nieuwe vacatures nadrukkelijk ook gekeken wordt naar mensen uit de eigen omgeving. Dat gaan wij het nieuwe college zeker meegeven.

Door de vele bouwprojecten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en voor allerlei onderzoeken heeft er ook veel inhuur plaatsgevonden. Inhuur voor veel geld. Hier geldt ook dat goed gekeken moet worden of het geen overdaad wordt en of er eventueel op bespaard kan worden.

Eindconclusie:

Als we zeker weten dat er mensen bij moeten moet er goed gekeken worden of ze:

  • voor een vast dienstverband nodig zijn;
  • werken met proefperioden om te kijken of de beslissing een werknemer aan te nemen de juiste is; eventueel de proefperiode verlengen;
  • Indien inhuur dan voor hoe lang en hoe duur;
  • Bij gelijke geschiktheid kiezen voor mensen uit eigen gemeente, denkende aan werkgelegenheid;
  • Verder bovenop ziekteverzuim blijven zitten vanuit een positieve grondhouding.