Ruimtelijke ordening & Wonen

In kleine woningen kan je ook gelukkig zijn

De meeste oudere Volendammers zijn opgegroeid in een soort van “tiny house”,  u weet wel grote gezinnen met soms wel meer dan 10 personen in een woning niet groter dan 40 m2 en daarbij 3 slaapkamers. Soms zonder badkamer en geen inpandig toilet. Voor vele Volendammers was het niet anders. Uiteindelijk zijn wij allemaal goed terecht gekomen. Tegenwoordig moet je daar niet meer mee aankomen. De huizen zijn momenteel zeker 4 keer zo groot en ook nog eens voor de meeste onder ons onbetaalbaar geworden, daarbij wonen er gemiddeld niet meer dan 4 personen in deze woningen.
 

De laatste tijd hebben wij (Lijst KRAS) veel gesproken met jongeren. Daarbij hebben wij het regelmatig gehad over:  “Hoe komen jullie de deur uit en hoe kom je dan op jezelf te wonen” hier kregen wij geen duidelijk antwoord op. De een kan zich
best wel een hypotheek veroorloven, maar lang niet voor het bedrag dat je
tegenwoordig nodig hebt. Iemand van circa 26 jaar oud kan momenteel een
startershypotheek afsluiten van ca. € 180.000 euro. En als je weet dat
momenteel de gemiddelde woning verkocht wordt voor € 370.000 euro kan je zelf
wel uitrekenen dat dit niks wordt.

Daarom wil Lijst KRAS zich volledig inzetten voor het
realiseren van betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarbij denken wij aan
de volgende snel uit te voeren mogelijkheden:

 

Meidoornstraat: (voormalige Vincentiusschool)

Lijst KRAS wil dat er hier géén tijdelijke (4 jaar durende) bouwkeet komt voor de uitvoering van de reconstructie van de Julianaweg!  Deze kan prima in enkele bouwketen op het Marinapark terecht. Lijst KRAS wil zich inzetten om op deze locatie met spoed meerdere kleine betaalbare woningen/appartementen te realiseren voor jonge mensen die of alleen wonen of gewoonweg uit het ouderlijke huis willen vertrekken. 

 

Tase Terrein aan de Julianaweg: Een mooie locatie die leeg staat en waarbij het college direct met de voorbereidingen kan beginnen. Daar willen wij met spoed kleinere gestapelde huurwoningen gaan bouwen met een kleine, betaalbare huur. Deze woningen zullen moeten fungeren als doorstroomwoningen. Wij denken aan een contract woning, waarbij na een aantal jaren de bewoner zal moeten doorstromen,
zodat daarna andere jongeren de mogelijkheid hebben om op zichzelf te wonen. 

De Lange Weeren: Lijst KRAS gaat zich volledig inzetten voor een totaalplan over de gehele Lange Weeren; een totaalplan met beide ontwikkelaars Scholtens en BPD, waarbij rekening gehouden moet worden dat het een mooie wijk gaat worden voor iedereen, geen 940 woningen op elkaar gebouwd terwijl het dubbele grondgebied aanwezig is, met een aanvaardbare groenstrook tussen de Blokgouw en de nieuwe Lange Weeren, waarbij een diversiteit aan woningen belangrijk is en betaalbaar. Daarbij denken wij aan modulair bouwen of zelfs met “Tiny houses”, vergelijkbaar met de huisjes die gebouwd worden in de Hors op de Broeckgouw, om er voor te zorgen dat er voor iedereen een woning kan zijn die bij hem/haar past. Woningen voor alleenstaanden, jong of oud.

Grote groepen jongeren willen niet meer zoals vroeger huisje, boompje, beestje, maar zoeken een woning die bij je past, en waar je je gelukkig in kan voelen zonder je hele verdere leven met een enorme schuld opgezadeld te zitten.
Lijst KRAS denkt vooruit en gaat daarom voor betaalbare woningen voor onze jongeren.

Huisjesmelkerij

Een ander punt om de druk op de woningmarkt iets te verlichten is het aanpakken van huisjesmelkerij. Hier is onlangs ook al een motie over aangenomen in de gemeenteraad. Voor de meeste huizen zal er een zelf-woonplicht moeten komen. Zodat huizen niet meer onbeperkt opgekocht kunnen worden om voor extreem hoge prijzen verhuurd te worden.

Monumentenbeleid

Een aantal jaar geleden is het gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld door het college. De bedoeling hiervan was de weinige monumenten die we nog bezitten te kunnen beschermen. Een streven dat door Lijst KRAS van harte wordt onderschreven. Het probleem is echter dat in de kom Volendam praktisch geen monument meer over is. Om toch aan een respectabel aantal monumenten te komen zijn er regels opgesteld die erop neerkomen dat complete bouwvallen door een eigenaardige puntentelling tot monument zijn bestempeld. Er in wonen kan niet, opknappen kost kapitalen terwijl ze niet vergroot mogen worden en verplicht met allerlei authentieke materialen moeten worden hersteld. Erfgenamen van deze bouwvallen zitten in zak en as. Gevolg is een enorme verpaupering van deze kleine huisjes en het tegenovergestelde wordt bereikt; geen verfraaiing van ons dorp, integendeel. Lijst KRAS wil de puntentelling zodanig aan laten passen dat bouwvallen niet tot monument worden gerekend en ze herbouwd/verbouwd mogen worden tot een hoogte als hun buren en andere huizen in hun nabije omgeving. Wel zo eerlijk.

Burgers betrekken bij onderhoudsprogramma wegen

Jaarlijks worden veel straten opgehoogd in Volendam in het ‘standaard’ onderhoudsprogramma. Vaak valt er wat te verbeteren in die straten. De ideeën voor verbetering leven bij de mensen die er wonen, die weten wat er beter kan in hun eigen straat. Als de gemeente langskomt om onderhoud te plegen komen de ideeën los en is het niet mogelijk om deze te realiseren omdat er alleen budget is voor 1-op-1 vervanging. Dit zijn gemiste kansen! Reserveer een klein extra budget bovenop het onderhoudsprogramma. Met kleine investeringen kan je hele mooie verbeteringen realiseren en de buurt actief betrekken bij het werk van de gemeente. Voor goede ideeën uit de buurt zelf is er nu geen budget. Wij willen dus de burger actief betrekken bij het mooier en leefbaarder maken van de straten van Volendam.

Uw politieke bouwpartner Lijst KRAS: van nee-tenzij naar ja-mits!

Het realiseren van een dakkapel, aanbouw of verbouw van een woning is met name voor jongeren die een bestaande woning kopen een must. Niet alleen de verbouwing is een intensieve klus, maar ook het aanvragen van een omgevingsvergunning is vaak een hels karwei. De ene keer mag alles en de andere keer mag niets, zo lijkt het. Lijst KRAS staat voor een cultuurverandering bij bouwaanvragen van nee-tenzij naar ja-mits. De invoering van de Omgevingswet in 2022 biedt kansen om dit te doen en onduidelijke of onbegrijpelijke bouwregels te schrappen. Dit betekent ook dat de nieuwe regeerperiode van 2022 tot 2026 cruciaal is om te zorgen voor begrijpelijke regelgeving en een ‘open-minded’ invulling van de openbare ruimte!

Hulpvragen met bouw- of verbouwplannen?        

Hopelijk is dit niet het eerste waar u aan denkt bij Lijst KRAS, maar in de afgelopen 6 jaren zijn onze ruimtelijke ontwikkeling (RO) specialisten veelvuldig benaderd door individuele burgers die door wet- en regelgeving het bos niet meer zien, het gevoel hebben onrechtmatig te worden behandeld door de gemeente of bij diezelfde gemeente tegen een bureaucratische muur aanlopen als het gaat om creatieve bouwplannen. Naar verwachting zullen dit soort hulpvragen in 2022 alleen maar toenemen door alle onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet. Mocht het onverhoopt nodig zijn, haalt u met Lijst KRAS het RO specialisme in huis waar u op kunt bouwen.

Bouwplan Noordeinde!

Een concreet voorbeeld dat vraagt om een ‘open minded’ houding van de gemeente om tot realisatie van een prachtig project te komen, is het Noordeinde. Deze omgeving wordt tot op heden gekenmerkt door bedrijvigheid in alle soorten en maten. Tegelijkertijd is het een prachtige ontwikkellocatie voor woningbouw. Een ieder kan zich voorstellen dat wonen en industrie een moeilijke combinatie is en daarom niet elk bouwplan inpasbaar. Lijst KRAS is er echter van overtuigd dat er meer in het vat zit. Met uw steun onderzoekt Lijst KRAS wat er wél mogelijk is op één van de mooiste locaties van Volendam!