Verkeer & Vervoer

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid ligt gevoelig. Wie is er verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid? U zult begrijpen dat verkeersveiligheid het pakket is van iedereen.

De ouders dienen hun kinderen te begeleiden wanneer de jonge kinderen de eerste stappen in het verkeer begeven. Zij dienen daar veel aandacht aan te geven. Een ongeluk met je kind in het verkeer wil niemand. Goede begeleiding vanuit thuis is cruciaal. Dan komt de school. Ook daar dient veel aandacht gegeven te worden aan het zich begeven van jonge kinderen in het verkeer. Verkeersles moet geen stiefkindje zijn in het lespakket. Wekelijks moet daar aandacht aan gegeven worden en ook in de praktijk. Weer later moet er een rijbewijs gehaald worden. De instructeur is dus ook van groot belang. Dan hebben we nog de overheid.  Die kan zorgen voor veilige manieren waarop de verkeersdeelnemers zich op de weg kunnen begeven bijvoorbeeld  door gescheiden fiets – en wandelpaden en veilige kruisingen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het kind zelf. Al het geleerde moet in praktijk gebracht worden.

Wandel en fietspaden scheiden/optimaliseren

Door wandel – en fietspaden te scheiden ontstaat er een veel veiliger weggebruik. Een wandelaar kan gewoon wandelen en fietsers kunnen doorrijden zonder steeds op wandelaars te letten. Een win-win situatie. De Julianaweg wordt de komende jaren opgeknapt en daar zal dit al voor een deel verwezenlijkt worden. Ook op andere plaatsen in het dorp moet gekeken worden hoe en waarmee wandel – en fietspaden beter gescheiden kunnen worden. 

Betaald parkeren  voor toeristen op de Parallelweg

In de hele wereld moet je voor parkeren betalen, alleen in Edam-Volendam niet. Jaren geleden heeft de gemeente voor veel geld de Parallelweg ingericht. Het ziet er fantastisch uit. Voor bussen en auto’s,  en prima toiletvoorzieningen. Voor een aantal bewoners van het Noordeinde zijn vaste parkeerplaatsen gereserveerd. Helaas sloeg na één jaar Corona toe. Dat ene jaar leverde €100.000,- aan parkeergeld op terwijl de helft van het terrein nog gewoon vrij parkeren is.
Lijst KRAS ziet graag dat het hele parkeerterrein betaald parkeren wordt. Nu wordt een groot deel van het terrein vol gezet met auto’s van een garage.  Veel toeristen die hun auto op de Parallelweg parkeren geloven gewoonweg niet dat het gratis is! Voor bewoners van het Noordeinde zal het door middel van een ontheffing uiteraard gratis blijven.

Betaald parkeren voor toeristen op de parkeerplaats Slobbeland

Bij het Slobbeland ligt een parkeerterrein dat de gemeente vele tonnen heeft gekost een fiks aantal jaren geleden. Er heeft een fabriek gezeten die gesloopt is, hier zouden dan woningen moeten verrijzen.
Door vele protesten is dat er niet van gekomen. Dit is al vele jaren een verliespost voor de gemeente. Door de toeristen te laten betalen kunnen we dat geld terug gaan verdienen.

Plan van aanpak veilig oversteken op zebrapaden!   

Met name in de donkere wintermaanden kan het levensgevaarlijk zijn: oversteken op een zebrapad. In de afgelopen periode heeft de gemeente Edam-Volendam gestreefd naar het verbeteren van voetgangersoversteekplaatsen volgens de geldende algemene richtlijnen. Dit betekent dat de meeste oversteekplaatsen in theorie veilig zijn, maar in de praktijk als onveilig worden bestempeld.

Lijst KRAS doet er daarom nog een schepje bovenop, en wil de komende 4 jaren alle zebrapaden ‘veilig in de praktijk’ verklaren. Te beginnen in de centrumgebieden en in de avonduren. De reconstructie van de Julianaweg is bijvoorbeeld het uitgelezen moment om voor eens en altijd de zebrapaden aan te pakken en veilig te verklaren. 
 

Om die ambitie waar te maken, zet Lijst KRAS in op innovatieve oplossingen zoals investeren in LED attentieborden die door voetgangers worden bediend. Het zelf activeren van de knipperlampen vormt een groot voordeel ten opzichte van continue laten knipperen van waarschuwingslichten. Het incidenteel aanspringen van lampen valt op en maakt de automobilist alert. Simpel en effectief, maar (nog) niet vanzelfsprekend!

Verbeteren kruispunten

Alle kruispunten in de gemeente moeten nog eens tegen het licht gehouden worden. Een aantal kruispunten worden al aangepast met de realisatie van de derde ontsluitingsweg en de vernieuwing van de Julianaweg, zoals het kruispunt RKAV/Marinapark. Andere kruispunten, zoals de Dijkgraaf de Ruiterlaan/Grote Ven bij de oude Seinpaal, zijn lang niet ideaal ingericht en dienen geoptimaliseerd te worden.