Energietransitie

De energietransitie, we ontkomen er niet aan. Als gemeente zullen wij ons moeten conformeren aan het landelijk beleid. Voor 2050 dienen alle woningen en bedrijven van de gasaansluiting af te zijn. Alle nieuwbouw in onze gemeente wordt reeds gasloos en vrijwel energieneutraal opgeleverd.

Wat betreft de bestaande woningen vinden wij niet dat we landelijk voorop moeten lopen in het toepassen van nieuwe technieken. Diverse technieken zijn nog volop in ontwikkeling, zoals diverse toepassingen met waterstof. Daarnaast is het netwerk van netbeheerder Liander nog helemaal niet klaar voor de energietransitie. Meedoen aan het warmtenet van Purmerend is ook geen optie.  Dit warmtenet draait op een biomassacentrale. Purmerend heeft al plannen voor een 2e centrale, maar dit zal de luchtkwaliteit in onze regio niet ten goede komen. Zelfs GroenLinks staat niet meer achter deze vorm van ‘groene’ energie. Ook is er een grote meerderheid in Edam-Volendam niet voor het uitbreiden van het aantal windmolens in onze gemeente.

Wat wij wel willen

Op dit moment vol blijven inzetten op zonnepanelen. In de tussentijd nieuwe technieken in de gaten houden en waar mogelijk op inhaken. Voorlopig nog geen woonhuizen verplichten van het gas af te gaan. Verder dient de gemeente met een gemeentewijd beleid voor laadpalen te komen. Nu worden deze palen slechts sporadisch geplaatst op aanvraag. De gemeente dient onderzoek te doen naar uitstoot van C02/Stikstof van industriegebieden en vervolgens deze gebieden waar nodig voorzien van bomen, struiken en groene daken. Dit in combinatie met de reeds ingezette koers van zonnepanelen, zodat de C02 en stikstofuitstoot neutraal is.