Openbare orde & Veiligheid

Dit is een moeilijk onderwerp. De openbare orde en veiligheid is voor heel Nederland een groot probleem. De regering bezuinigt continu op het aantal politieagenten op straat. De veiligheids- specialisten hebben allemaal druk werk met het beveiligen van prominenten in de politiek.
Hoever laat men dat nog doorsudderen in Den Haag?
Heel veel gemeenten hebben geen politieagenten meer gestationeerd. Die worden dan centraal aangestuurd vanuit grote regio’s. Ook in Edam-Volendam zien we normaliter weinig politie meer, hoewel er sinds kort toch een kleine politiepost is in de Zeestraat.  
De regering weigert het veiligheidsbeleid prioriteit te geven. Als er incidenten zijn komen er van alle kanten wel politiebeambten opdagen, maar anders zie je ze niet.

Wat betekent dat alles voor gemeenten?

Het betekent o.a. dat de boa’s die de laatste jaren in zwang zijn gekomen de eerstelijns hulpverleners zullen zijn. Echter de boa’s mogen een heleboel politietaken niet doen. Parkeerboetes uitdelen en mensen aanspreken op gedrag en bij calamiteiten assistentie vragen van de politie. Boa’s mogen ook niet fouilleren en andere zaken die de politie wel mag. Voor de veiligheid moeten ze ook altijd met z’n tweeën op stap en niet tot in de late avonduren.
Daar komt nog bij dat alle gemeenten die boa’s zelf moeten betalen. Als je 10 boa’s aanstelt als gemeente dan heb je 5 patrouilles bemand van twee personen voor 7 uur per dag, 5 dagen in de week. Dat is echter een ideale situatie zoals hierboven geschetst. Ook hier heb je wel eens te maken met zieken, bijscholingscursussen en tenslotte kantooruren en vergaderingen. Een enkele afwezige BOA zorgt veroorzaakt direct een patrouille minder op straat.

Roeien met de riemen die je hebt

We raken aan wat meer boa’s voor een gemeente van onze omvang maar we moeten het niet overdrijven. De regering is echt aan zet in deze. Lijst KRAS is zeer bezorgd over de ontstane situatie. Agressie, alcohol en drugsgebruik ook bij veel te jonge kinderen zijn problemen  die er niet om liegen. Als ouders echt willen dat hun kinderen gezond opgroeien moeten ze er zelf meer aandacht aan geven, want de autoriteiten komen pas om de hoek kijken als het te laat is. Lijst KRAS is voorstander van het gebruik van zogenaamde mosquito’s om overlast van hangjongeren te verminderen in bepaalde wijken. Daarnaast vol blijven inzetten op jongerenwerkers die actief contact moeten onderhouden met de jongeren op straat.

CORONA

Lijst KRAS is zich heel bewust van het feit dat zij de coronacrisis niet kan oplossen, ook zal zij geen beloftes maken m.b.t. beleid dat door een lokale politieke partij onmogelijk uit te voeren is en bovenal wil Lijst KRAS de tweedeling in de samenleving NIET voeden! WEL wil zij graag de discussie aangaan hoe we op verantwoorde wijze, op de langere termijn om kunnen gaan met de gevolgen van corona op het dagelijks leven en evenementen die het leven kleur geven zoals kermis en de sinterklaasintocht. Annuleren is NIET de oplossing! Helaas zal corona nog een tijdje onder ons blijven dus zullen we met gezond verstand alternatieve plannen (zoals de kinderkermis in 2021) moeten overwegen, die wanneer de landelijke maatregelen daarom vragen, kunnen worden uitgerold. Het liefst zien wij uiteraard dat deze prachtige evenementen in hun oorspronkelijke vorm kunnen worden gevierd. Lijst KRAS staat altijd open voor ideeën en suggesties en stelt het zeer op prijs wanneer u deze via de mail met ons deelt.