Ouderenbeleid

Onze gemeente had in 2021 36.228 inwoners waarvan 7.808 65 jaar en ouder waren (21,5%). Vooral in de kern Volendam is vanaf 1946 het inwonertal snel gestegen.

Onze gemeente had in 2021 15.432 woningen: 78% koop en 17% huur, 87% eengezinswoningen en 13% meergezinswoningen.

Van de woningen is 84% gebouwd vóór 2000; in de periode 1950-1980 zijn plusminus 7.300 woningen gebouwd en in de periode 1980-2000 zo’n 5.300*.

Veel senioren zouden willen verhuizen omdat ze – nu de kinderen het huis verlaten hebben – te ruim wonen en/of bij verkoop van de woning geld om handen willen hebben om royaler te kunnen leven. Immers, niet vergeten moet worden dat veel gepensioneerden wel een eigen woning of woninkje hebben, maar naast hun AOW slechts een klein aanvullend pensioentje.

Echter, de doorstroming stokt voor de groeiende groep senioren en wat betreft hun (toekomstige) huisvesting lopen we tegen een driedubbel probleem aan.

  1. Er worden te weinig huurwoningen en –appartementen gebouwd die een maandhuur hebben tot maximaal € 763,47 (huurgrens 2022).
  2. Er worden geen woningen of appartementen gebouwd in de vrije sector, terwijl honderden senioren geïnteresseerd zijn in een koopwoning of –appartement of bereid zijn een maandhuur te betalen tussen € 764 tot € 1200.
  3. Veel – vooral oudere woningen – kunnen niet of slechts tegen heel hoge kosten worden aangepast om senioren langer comfortabeler thuis te kunnen laten wonen.

Het gevolg van deze situatie is dat starters op de markt, vooral zij die een gezin willen stichten, niet aan de bak komen.

Voor de komende vier jaar ligt er een zware verplichting om voor zowel senioren als starters geschikte huisvesting te realiseren. Veel senioren zouden graag bij elkaar willen wonen in hofjes of woonzorgcentra als de Friese Vlaak, de Meermin enz. met zorg en voorzieningen dichtbij**.

Lijst KRAS wil zich dan ook sterk maken voor het realiseren van kleine doorstroom woningen of zogeheten levensloopbestendige woningen, zodat onze ouderen van een onbezonnen en rustige oude dag kunnen genieten.

 

   *bron: AlleCijfers.nl/gemeente/Edam-Volendam;

** betrekt ook hetgeen is afgesproken in de Woonvisie 2022-2025 en in de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties Wooncompagnie en De  Vooruitgang en de huurdersverenigingen van beide woningcorporaties.

Bron: Jan Tol