Economie & Toerisme

Door de Corona-pandemie heeft onze horeca de afgelopen jaren wat meer ruimte gekregen om de ergste schade te beperken. Dit  hield in dat er in de openbare ruimte meer zitplaatsen beschikbaar kwamen, zoals de terrassen aan de Loswal aan de Haven, het terras van Sjaakies pub, het Trefpunt enz. Dit bleek een groot succes. Iedereen die wij spreken is enthousiast zo ook de uitbaters zelf. Zij hebben een behoorlijke investering moeten doen om een mooi aanzicht te realiseren. Daarom vindt Lijst KRAS dat deze terrassen moeten blijven; sterker nog: Lijst KRAS zal zich sterk gaan maken om te zorgen dat er in de winter de zogenaamde “Winterterrassen” gerealiseerd kunnen worden.

Toerisme moet meer gepromoot worden, dit gebeurt al door het TOP (toeristisch en ondernemers platform). Daar zijn ideeën te over voor. Deze heeft u afgelopen jaar ook kunnen lezen in de NIVO. Wij van Lijst KRAS zullen proberen om fondsen vrij te maken om deze plannen ook te realiseren.

Lijst KRAS wil nog wat verder gaan met het toerisme, wij maken ons sterk voor het realiseren van een bewaakte fietsenstalling incl. openbaar toilet met een voorziening om elektrische fietsen op te laden. Deze willen wij proberen te realiseren aan de Haven.

Ook willen wij ons sterk maken om in overleg met de eigenaren van het “BRIJKJE” te proberen  dit stuk Volendam dat al tientallen jaren in het mooie centrum een vreselijk aanzicht is, eindelijk op te knappen en een nuttige functie te geven in het centrum.  

Lijst KRAS wil dat de inmiddels goedgekeurde afrit nabij “Wullempie” een succes zal worden om ervoor te zorgen dat ons museum “Hotel Spaander” weer volop in de picture zal komen. Dat kan door ervoor te zorgen dat er weer voldoende parkeergelegenheid komt achter Hotel Spaander, wij moeten er wel bij vermelden dat de afrit alleen beschikbaar wordt voor personenauto’s en niet voor vrachtwagens of busjes (bussen).

Ook willen wij “Lijst KRAS” de verloedering van de Dijk tegengaan, dit kan natuurlijk alleen maar samen met alle ondernemers op deze Dijk, maar dat moeten wij dan ook samen met de ondernemers en de gemeente gaan oplossen, om ervoor te zorgen dat onze Dijk een aanzicht krijgt die het verdient.

Dus ook voor het promoten van economie en toerisme stem “Lijst KRAS”