Jeugdbeleid

De Ark

Het Kindcentrum is praktisch gereed. Een aanwinst voor de Broeckgouw.  Een prachtig gebouw met daarbij nog een fiks aantal huurwoningen. Een prima zaak, maar het feit dat er niets meer is in de rest van de kom Volendam vinden wij toch zorgelijk. Als je op het Korea woont en je moet je kind wegbrengen naar de Broeckgouw is dat nogal wat. We weten nog niet wat er met de Ark gaat gebeuren, maar Lijst KRAS wil nu al voorstellen de Ark in functie te laten en het gebouw niet te verkopen.  Er zijn ook nog kinderen in de rest van Volendam. Je kan de Ark ook  openhouden voor allerlei andere activiteiten.
 

Het CBW

Het CBW heeft de afgelopen tijd best wel wat zaken georganiseerd, maar een echte structuur zit er niet in. Te vaak komt het voor dat het CBW op cruciale dagen, vrijdag en de zaterdag gewoon dicht zit. Dat zijn de belangrijkste dagen waarop ze open zouden moeten zijn.
Zwemmen, bowlen en naar de sportschool met de jeugd, prima, maar de huidige jeugd heeft vooral gewoon behoefte aan praten,  gezelligheid en niet onder toezicht van volwassenen.
Lijst KRAS zou graag zien dat op vrijdag in ieder geval, maar ook eventueel zaterdag, er gewoon naar binnen kan worden gelopen met her en der leuke zitjes en een jongerenwerker als aanspreekpunt, die een band opbouwt met de jeugd.
De doelgroep komt natuurlijk niet vanzelf binnenlopen. Actieve jongerenwerkers moeten met de jongeren aan de praat. We moeten onze jongeren wat aan kunnen bieden. We moeten iets doen!

Slobbeland

Slobbeland is sinds jaar en dag de “place to be”, zeker voor jongeren maar ook gewoon voor gezinnen. In de zomer daar vertoeven, aan de rand van het water, met bekenden om je heen en mogelijkheden om te voetballen, volleyballen en anderszins, dat mag nooit verloren gaan.
We zullen Slobbeland up-to-date houden en tot in lengte van jaren in stand houden voor al die Volendammers die daar hun ontspanning beleven.
De Waterdam, een veel duurder zwembad, heeft zijn eigen functie. De massa gaat daarheen, ook mensen uit de regio. Dat is prima. Samen zijn deze twee zwembaden een waardevol bezit voor onze gemeente en beide populair.