Gemeentewerf / afval

Gemeentewerf  alleen toegankelijk voor bewoners van de gemeente.

Sinds jaren heeft Edam-Volendam een prima functionerend afvalinzamelstation. Dat is een goede zaak. Het storten van afval moet namelijk goed gescheiden worden. Niet alleen om het milieu te sparen maar ook om mensen bewust met afval om te leren gaan en verder, niet onbelangrijk, om kosten te besparen. Afval dat niet goed wordt gescheiden kost aanzienlijk meer dan wel goed gescheiden afval. Er zijn ook materialen die nog heel bruikbaar kunnen zijn in het recycle circuit en geld opleveren i.p.v. dat het geld kost.  Veruit de meeste mensen brengen de diverse soorten afval naar de gemeentewerf. Dat gaat heel goed. Wat minder goed gaat is dat mensen van buiten de gemeente ook hier hun afval brengen. Wat ook niet goed gaat is dat aannemers die zouden moeten betalen voor het storten van hun afval, dat niet altijd doen maar gewoon als particulier het vuilnis storten. Als afval voldoende gescheiden wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet ieder jaar verhoogd te worden. Wij pleiten er dan ook voor om de bewoners goed te informeren over de gevolgen van het niet goed scheiden van afval.

Passysteem

Veel gemeentes hanteren een passysteem voor hun inwoners. Dat betekent simpel dat het afval storten door niet- ingezetenen niet meer mogelijk is.  Voordelen daarvan zijn: minder drukte van mensen die vuil storten en dus goedkoper voor de gemeente, lees inwoners. Alle inwoners beschikken al over een pas voor de vuilniscontainers, dus het zal niet ingewikkeld zijn om dit in te voeren.

Openingstijden beter spreiden

Het bemannen van de gemeentewerf is natuurlijk kostbaar. We kunnen niet onbeperkt mensen inzetten. Het is daarom ook zaak dat dat we de openingstijden zo inrichten dat met minimale bezetting een hoog rendement wordt behaald.


Vorig jaar werden de avondopeningen geschrapt om kosten te besparen. Dat vond Lijst KRAS niet slim. Veel mensen kunnen alleen maar ’s avonds hun afval wegbrengen  omdat ze  overdag werken. Waar komt dat vuilnis dan terecht? Op zaterdagochtend staat de file tot op de Julianaweg. Lijst KRAS heeft in de laatste raadsvergadering van 2021 een motie ingediend om in ieder geval één avond openstelling in ere te herstellen. Dit hoeft niet tot meer kosten te leiden. Op incourante uren overdag kan dat ruimschoots ingehaald worden. De motie werd overigens raadsbreed gesteund.

Papiercontainers

Naast avondopenstelling van de gemeentewerf is het ook belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld papier en karton te scheiden. Op dit moment worden gemiddeld 322 woningen bediend door één papiercontainer. Dit is een te lage dekking om het scheiden van karton en papier goed te kunnen regelen. Lijst KRAS pleit dan ook voor een hoger aantal papiercontainers.