Toekomst Purmer

Een WVG op de Purmer

Zoals u wellicht heeft opgevangen in de media over de Purmer is er een WVG geldig voor dat gebied.  Een gebied waar een WVG op van  toepassing is betekent voor dat gebied dat als de boeren hun grond willen verkopen, ze dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hierbij is een formule die ervoor zorgt dat de prijs die de gemeente biedt redelijk moet zijn.

In 2020 heeft het college een WVG op de Purmer “geplakt”. Veel inwoners van de Purmer waren laaiend gezien deze constructie waarbij ze niet zelf konden kiezen wat ze met hun grond en woning konden doen.

Het afgelopen jaar is na bezinning de sfeer wat omgedraaid. Boeren in de Purmer willen zelfs in meerderheid het WVG erop ophouden, zodat ze voorlopig weten waar ze aan toe zijn. 

Lijst KRAS heeft de animo onderzocht onder de Volendamse bedrijven in een telefonische enquête. De animo is nog niet groot. Veruit de meeste bedrijven zien voorlopig veel haken en ogen aan het plan. Echter, Lijst KRAS denkt vooruit. Om de groei van economische bedrijvigheid in de gemeente mogelijk te maken, is een Toekomstvisie voor de Purmer een absolute noodzaak. Deze toekomstvisie bevat voor Lijst KRAS een drietal hoofdzaken: Industrie, recreatie en landbouw.

Ten eerste staat in de toekomstvisie van de Purmer dat ruimte wordt geboden aan bedrijven uit Volendam die uit hun jasje groeien. Op die manier spelen we op een A locatie, midden in Volendam, ruimte vrij voor toekomstige woningbouw. Lijst KRAS staat niet achter het idee om sportverenigingen, scholen en het stadion naar de Purmer te verplaatsen. Dit haalt de levendigheid uit het dorp.

Ten tweede is het belangrijk dat we de schaarse grond in de Purmer zorgvuldig invullen. Hoe mooi zou het zijn als we in de Purmer ruimte reserveren voor de transformatie van de Julianaweg en Slobbeland, de agrarische behoefte en eventueel voor recreatie. Tot slot moet het met een logische indeling van de Purmer óók mogelijk zijn om het woongenot van de bewoners zoveel mogelijk te behouden. Om deze woorden kracht bij te zetten heeft Lijst KRAS in november 2021 een amendement ingediend, waarin een toekomstvisie van de Purmer wordt geschetst conform onderstaande afbeelding. Deze is bijna unaniem aangenomen. Een amendement is een wijziging van een voorstel van het college dat als het wordt aangenomen moet worden uitgevoerd door het college.