Financiën

Een gemeente heeft veel geld nodig om te kunnen besturen. Het meeste geld komt vanuit Den Haag. De rekenmeesters bepalen wat iedere gemeente krijgt. Meestal is dat tekort maar zo hoopt het Rijk dat de gemeente hun uiterste best doen om het geld goed te besteden.

Even een stukje info

Behalve de Algemene uitkering van het Rijk kan iedere gemeente ook zelf nog wat inkomsten vergaren. De gemeente mag bij de burgers diensten in rekening brengen om zo de inkomsten wat te vermeerderen. Denk daarbij aan afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en nog wat andere zaken u wel bekend. De gemeentelijke belastingen zijn niet voor iedere burger gelijk. Iedere gemeente heeft een bandbreedte, oftewel een bepaalde grens tot waar zij kunnen heffen. In Edam- Volendam ligt het te betalen bedrag op een gemiddelde of net daar overheen.

Verder kunnen gemeenten nog verdienen aan betaald parkeren. Die inkomsten gaan tegenwoordig in de gemeentekas. Ook toeristenbelasting en diensten die de gemeente verricht met rijbewijzen, en identiteitsbewijzen verstrekken, zaken op R.O. gebied qua vergunning heffing en ook de hondenbelasting.
Het meeste geld voor de gemeenten komt uit het bouwen op eigen grond! De afgelopen 40 jaar waren goed voor de gemeentekas. Daar hebben we heel veel voorzieningen voor kunnen realiseren maar de eigen bouwgrond van de gemeente raakt op.
De Broeckgouw nadert zijn voltooiing en we hebben hier en daar nog wat eigen grond maar de inkomsten lopen terug.

Er zijn veel voorzieningen in Edam Volendam gerealiseerd waar wij met z’n allen met veel plezier gebruik van maken. We willen die voorzieningen ook in stand houden. Lijst KRAS wil wel onnodig vastgoed afstoten (bijvoorbeeld een aantal huizen in het bezit van de gemeente.)

Edam-Volendam staat er ondanks corona en de exorbitante uitgaven voor jeugdzorg financieel goed voor. Wij willen dat graag zo houden. Als het Rijk bij zinnen komt en de gemeenten geld genoeg geeft om hun taken goed uit te voeren zit Edam-Volendam op rozen. Ondertussen passen wij van Lijst KRAS op de knip.